Εν αναμονή νέων μέτρων της Κομισιόν για τη χοιροτροφία

Η ευρωπαϊκή αγορά χοιρινού κρέατος ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε προχθές το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. και η Κομισιόν ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με τα συμπεράσματα της διευρυμένης συμβουλευτικής ομάδας που συγκροτήθηκε προ πενταμήνου για τη συγκεκριμένη αγορά.

Στη συζήτηση, αρκετές χώρες μέλη υποστήριξαν τα κύρια συμπεράσματα της ομάδας, γύρω από το ρόλο της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού.

Η Κομισιόν πάντως αναμένεται να εξετάσει μεγάλο αριθμό μέτρων στον τομέα αυτό στο πλαίσιο της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την καλύτερη πρόβλεψη των κρίσεων, την ενίσχυση της προαγωγής εντός και εκτός Ε.Ε.. Τα τρέχοντα εργαλεία αγοράς που είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να διατηρηθούν και πιθανά να βελτιωθούν. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη θεώρησαν ότι τα συμπεράσματα της διευρυμένης συμβουλευτικής ομάδας δεν παρέχουν συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά τα αίτια της κρίσης στον τομέα αυτό.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το Δεκέμβριο 2010, το Βέλγιο παρουσίασε στο Συμβούλιο Υπουργών τα αποτελέσματα μιας ημερίδας προβληματισμού για τον «Τομέα του χοιρινού κρέατος μέχρι το 2020», η οποία είχε γίνει λίγες μέρες νωρίτερα. Τότε ακριβώς η Κομισιόν αποφάσισε να συγκροτήσει τη διευρυμένη συμβουλευτική ομάδα για το χοίρειο κρέας και κάλεσε αγροτικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς του κλάδου, για να συσκεφτούν πάνω στα μεγάλα προβλήματα της παραγωγής χοιρινού. Ο σκοπός της ομάδας αυτής ήταν «να αναλύσει την κατάσταση στον τομέα των χοίρων, υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης, αλλά και να συζητήσει τις ενδιάμεσες και μακροπρόθεσμες προοπτικές μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας χοιρινού στην Ε.Ε.». Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από κοινού με εκπροσώπους όλων των κρατών μελών στη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2011 και τώρα συζητήθηκαν τα συμπεράσματά που βγήκαν.

Εν αναμονή λοιπόν των επόμενων κινήσεων της Κομισιόν για το χοίρειο κρέας.

You might also like