Τέλος το καθεστώς των 2 χλμ. για τις Κεντρικές Αγορές

Με τροπολογία που ψήφισε η Βουλή, ρυθμίστηκε για άλλη μια φορά το τοπίο στις Κεντρικές Αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης. Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και αποσκοπεί, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου λειτουργίας των Κεντρικών Αγορών. Ουσιαστικά η τροπολογία αποτελεί την πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/123 και καταργεί την υποχρέωση άσκησης χονδρεμπορικής δραστηριότητας αποκλειστικά μέσω των Κεντρικών Αγορών στους νομούς που λειτουργούν αυτές, «ώστε πλέον οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να εγκατασταθούν οπουδήποτε επιθυμούν εντός της ελληνικής επικράτειας».

Φαίνεται λοιπόν, με αυτό τον τρόπο, να φτάνει στο τέλος της μια διαδρομή αντιθέσεων που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια και αφορούσε την απαγόρευση εγκατάστασης επιχειρήσεων χονδρεμπορίας σε ακτίνα 2 χλμ. από τις κεντρικές αγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση βέβαια κρατάει από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 1950 ακόμη, ενώ η τελευταία νομοθετική παρέμβαση ήρθε προ διετίας, «επιλύοντας» το ακανθώδες ζήτημα των 2 χλμ.

Από τότε βέβαια, έχει πέσει δυσπραγία στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας, με τα εντός αυτής κλειστά καταστήματα να είναι πλέον αρκετά και όλοι να κάνουν εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις.

Κατά τα λοιπά, η τροπολογία επίσης καταργεί μια σειρά διατάξεις με τις οποίες έχουν τεθεί όροι και προϋποθέσεις μισθώσεων των καταστημάτων των Κεντρικών Αγορών και προβλέπεται πλέον ρητά ότι τα παραπάνω θέματα θα ρυθμίζονται βάσει Κανονισμού Μισθώσεων, που υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Αγοράς, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και εγκρίνεται από τους εποπτεύοντες υπουργούς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα νομοθετική ρύθμιση ήρθε λίγους μήνες μετά την παρέμβαση της Κομισιόν, που ούτε λίγο ούτε πολύ «τραβούσε το αυτί» της Ελλάδας για μερικά ζητήματα που αφορούσαν το καθεστώς εγκατάστασης στις Κεντρικές Αγορές. Η Κομισιόν θεωρούσε τότε το καθεστώς αυτό αντίθετο προς τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε. και αντίθετο προς την Οδηγία για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ε.Ε. Η απειλή της παραπομπής της χώρας στο Ευρωδικαστήριο, «γέννησε» την τροπολογία για την οποία μιλάμε σήμερα.

You might also like