Βήμα ποιότητας με το AGRO 7

Την ολοκλήρωση της σύνταξης του σχεδίου προτύπου AGRO 7 ανακοίνωσε σήμερα η υφυπουργός ΥΠΑΑ&Τ Μ. Αποστολάκη, υλοποιώντας παλαιότερη δέσμευση του υπουργείου για πιστοποίηση των προϊόντων που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές.

Το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές» είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι εμπλεκόμενοι στη «αλυσίδα» παραγωγής και διάθεσης γάλακτος, κρέατος, αυγών ή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας για να αποκτήσουν τα προϊόντα τους το σχετικό εθνικό σήμα πιστοποίησης.

Το έργο έφερε σε πέρας ο ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT, με τη συμβολή Τεχνικής Επιτροπής από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων της παραγωγής, της έρευνας, της επιστήμης και των κρατικών υπηρεσιών, και στο ΥΠΑΑ&Τ ελπίζουν ότι αυτό θα είναι ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της στήριξης της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων.

Το όφελος για τον καταναλωτή είναι αυτονόητο. Δεν είναι όμως τόσο αυτονόητο το όφελος για τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και διάθεση τέτοιων προϊόντων. Γιατί να μπουν στον κόπο της πιστοποίησης αν δεν είναι σίγουροι ότι η αξία που προσθέτουν με τον τρόπο αυτό στο προϊόν τους θα αναγνωρίζεται στα σημεία πώλησης. Το λέμε αυτό, γιατί δεν είναι πολύ παλιές ανάλογου χαρακτήρα προσπάθειες, όπως η πιστοποίηση «Βόειο Κρέας Ποιότητας», που όσοι επέλεξαν να την αποκτήσουν δεν είδαν ουσιαστικό όφελος. Αντίθετα, αφού έδωσαν χρόνο και χρήμα, είδαν το προϊόν τους να πωλείται στην ίδια τιμή με όλα τα άλλα. Μερικοί από αυτούς έχουν εξάλλου διαμαρτυρηθεί ότι το ίδιο το υπουργείο δεν έκανε και τίποτε για να προβάλει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση και να την κάνει αναγνωρίσιμη. Προκύπτει λοιπόν ότι θεωρητικά ο σχεδιασμός μπορεί να είναι σωστός, πρέπει όμως αυτό να αποδεικνύεται και εκ του αποτελέσματος.

Το σχέδιο του προτύπου AGRO 7 τίθεται από σήμερα σε δημόσια κρίση η οποία θα διαρκέσει δύο μήνες. Όπως ανακοινώθηκε, θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΓΕΠ και στη διάρκεια της δημόσιας κρίσης μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις και προτάσεις επί αυτού. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της δημόσιας κρίσης το πρότυπο AGRO 7 θα οριστικοποιηθεί στην τελική του μορφή και θα τεθεί στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης που επιθυμεί να το εφαρμόσει και να πιστοποιήσει το προϊόν της.

Παράλληλα δε με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της δημόσιας κρίσης και της οριστικοποίησης του AGRO 7 ο ΟΠΕΓΕΠ –AGROCERT θα εκπονήσει:

1. κατευθυντήρια οδηγία που θα περιγράφει το «σχήμα πιστοποίησης», τις απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτό και τις αποφάσεις που αφορούν το πλαίσιο εφαρμογής και κατοχύρωσης σχετικών όρων και απαιτήσεων,

2. διαδικασίες που αφορούν το πλαίσιο κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης αλλά δεν συμμορφώνονται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης και διαπιστώνονται από έλεγχο αγοράς ότι χρησιμοποιούν παρανόμως σχετικές ενδείξεις ή/και σήματα.

3. το εθνικό σήμα πιστοποίησης που να βεβαιώνει ότι τα προϊόντα προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές

You might also like