Ενίσχυση της μεταποίησης στον κλάδο του κρέατος

Έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να έχει εκδοθεί νέα Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία γεωργικών προϊόντων, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΑ&Τ. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της 1ης Προκήρυξης και έχουν εγκριθεί 79 επενδυτικά σχέδια με Δημόσια Δαπάνη ύψους 57 εκατ.

Αναγνωρίζοντας το υπουργείο ότι ο μεταποιητικός τομέας αγροτικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό κλάδο της οικονομίας, επιχειρεί με το Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλ. Μπαλτατζής» να δώσει ώθηση στην πραγματοποίηση επενδύσεων από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να αυξήσουν την αξία των προϊόντων τους. Συγκεκριμένα, ενισχύονται επενδύσεις για την υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων. Πιο ειδικά, οι επενδύσεις που ενισχύονται στον τομέα του κρέατος αφορούν σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμό και ίδρυση μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής. Για δε τον τομέα «Αυγά-Πουλερικά», οι επενδύσεις αφορούν μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, παραγωγής νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών. Στον τομέα επίσης των ζωοτροφών, ο λόγος γίνεται για επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών κλπ.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι ολοκληρώνονται και οι διαδικασίες σύστασης του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Το κονδύλι γι’ αυτό είναι 150 εκατ. ευρώ. Ήδη έχει συσταθεί το Ταμείο και μέσα στο μήνα αναμένεται ότι θα έχει υπογραφεί η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥΠΑΑ&Τ και της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Μέσω του Ταμείου επιδιώκεται να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των επενδυτών στις τράπεζες, να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια, κυρίως για τον τομέα της μεταποίησης, της εμπορίας, τον τομέα της ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής και σε επενδύσεις που δεν καλύπτονται από το «Αλ. Μπαλτατζής». Διάφορα γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί και το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τις αρχές φθινοπώρου.

Πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΑ&Τ, ο ρυθμός απορρόφησης του «Αλ. Μπαλτατζής» έχει απογειωθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγγίζοντας σήμερα ποσοστό απορρόφησης άνω του 39%. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη προκηρυχθεί σχέδια 1 δισ. και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν προκηρυχθεί συνολικά 1,8 δισ.

You might also like