Στην τελική ευθεία οι νέοι Κανονισμοί για τα πρόσθετα τροφίμων

Σε πρόσφατη συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων, τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν δύο σχέδια Κανονισμών που συγκεντρώνουν και συστηματοποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο σχετικά με τις πρόσθετες ύλες τροφίμων.

Τα δύο σχέδια Κανονισμών δημιουργούν μια ενιαία ευρωενωσιακή λίστα για τα πρόσθετα και για τα συστατικά που είναι εγκεκριμένα για χρήση σε πρόσθετα, σε ένζυμα, αρωματικές ουσίες και θρεπτικές ουσίες.

Κατά πάσα πιθανότητα, τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η τρίμηνη περίοδος εντός της οποίας το ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους προκειμένου οι δύο Κανονισμοί να πάρουν το φθινόπωρο δρόμο για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

You might also like