Εκδήλωση για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα στον αγροτο-διατροφικό τομέα

Ενημερωτική ημερίδα διοργανώνει στις Βρυξέλλες η Κομισιόν (15 Ιουλίου 2011), για την παρουσίαση της νέας προκήρυξης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη στον χώρο των Τροφίμων, της Γεωργίας, της Αλιείας και της Βιοτεχνολογίας. Την ημερίδα θα ακολουθήσει μία εκδήλωση δικτύωσης για ερευνητές.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από το έργο Biocircle2 και θα περιλαμβάνει ομάδες συζήτησης και προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ ενδιαφερομένων, με στόχο την από κοινού υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων. Στην ημερίδα αναμένεται ότι θα συμμετάσχει μεγάλος αριθμός από ερευνητές δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών φορέων από χώρες εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Παρόλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής μέχρι τις 8 Ιουλίου 2011. Οι συμμετέχοντες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρουσιάσουν την ερευνητική τους ιδέα συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα μέχρι τις 26 Ιουνίου 2011. Οι φόρμες εγγραφής και καταχώρησης αιτήματος για την παρουσίαση ερευνητικών ιδεών είναι διαθέσιμες εδώ.

Το έργο Biocircle2, στο οποίο η ΕΤΑΤ συμμετέχει, χρηματοδοτείται υπό το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. και έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Τρίτες Χώρες εντός των Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΤΑΤ Α.Ε. (Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων Α.Ε.) είναι τεχνολογικός φορέας, η λειτουργία του οποίου εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Καταστατικός στόχος της ΕΤΑΤ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, μέσω τις παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως: Εφαρμοσμένη έρευνα, Εργαστηριακές δοκιμές, Συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνολογική πληροφόρηση, Μεταφορά τεχνολογίας, Εκπαίδευση/ επιμόρφωση.

You might also like