Σε κλίμα… μνημονίου και η ΠΑΣΕΓΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ κατά τη σημερινή του (16/6) συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση σε ποσοστό 10% των αποζημιώσεων των μελών της, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τη μείωση της αμοιβής του Γενικού Διευθυντή, στο πλαίσιο της αναγκαίας περιστολής των λειτουργικών δαπανών της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Παράλληλα, αποφάσισε να δρομολογήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, έτσι ώστε οι αποδοχές των εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις να εναρμονιστούν με εκείνες της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ώστε με τον περιορισμό των μισθολογικών τους δαπανών να διασφαλιστεί η οικονομική τους επιβίωση, αλλά και η απόλυτα αναγκαία βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ αποφάσισε ομόφωνα την οριστική κατάργηση των Πυλών Εισόδου των ΕΑΣ Κεφαλληνίας και Κοζάνης – Σερβιών, για τις οποίες το έργο των συμβατικών υποχρεώσεων θα αναλάβει να υλοποιήσει η ΠΑΣΕΓΕΣ με έμπειρα συνεργεία, τα οποία θα εγκατασταθούν άμεσα στην περιοχή των Ενώσεων αυτών, διασφαλίζοντας τόσο την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών όσο και την έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς των περιοχών αυτών.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ αποφάσισε να καλέσει σήμερα, για τελευταία φορά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ Λάρισας να συμμορφωθεί απολύτως με τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την παραλαβή, τη συμπλήρωση και την καταχώρηση των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης των παραγωγών του έτους 2011, επιστρέφοντας άμεσα τα ποσά με τα οποία έχει επιβαρύνει τους παραγωγούς για την υποβολή των αιτήσεών τους, διαφορετικά θα αποβληθεί οριστικά από την εκτέλεση των εργασιών αυτών.

You might also like