Νέος Κανονισμός για τις πρώτες ύλες ζωοτροφών

Από τις 7 Ιουλίου τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) 575/2011 που δημιουργεί ένα νέο κατάλογο των πρώτων υλών ζωοτροφών. Ο Κανονισμός (για την έκδοση του οποίου ακολουθήθηκε μια πρωτόγνωρη διαδικασία) δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουνίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο νέος κατάλογος επιτρέπει στους επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν πιο ακριβή ονόματα / εκφράσεις για τις ζωοτροφές που διαθέτουν στην αγορά. Αυτό βελτιώνει την επισήμανση των ζωοτροφών όσον αφορά τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα κι έτσι ενισχύει την ασφάλεια των ζωοτροφών.

Ο Κανονισμός είναι το προϊόν της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Πρακτικά, η Επιτροπή εισήγαγε μια νέα προσέγγιση και έδωσε σε όλους τους ενδιαφερόμενους εταίρους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ενημέρωση του Καταλόγου των πρώτων υλών ζωοτροφών. Τριάντα οκτώ (38) Οργανισμοί του κλάδου των ζωοτροφών, συχνά ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, πραγματοποίησαν πολλές συναντήσεις για τη βελτίωση του καταλόγου και, στο τέλος, παρουσίασαν την κοινή πρότασή τους.

Η Επιτροπή έλεγξε την πρόταση αυτή, έκανε κάποιες περιορισμένες παρεμβάσεις και την παρουσίασε για ψηφοφορία στη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων (SFCAH) το Νοέμβριο του 2010.

Ο νέος Κανονισμός περιλαμβάνει Γενικές Διατάξεις, Γλωσσάριο Μεθόδων, τον λεπτομερή Κατάλογο Πρώτων Υλών Ζωοτροφών με την περιγραφή τους, και μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

You might also like