Γερμανία: Νέος αυστηρός νόμος για τις διοξίνες σε τρόφιμα και ζωοτροφές

Μετά την κρίση των επιμολυσμένων με διοξίνη τροφίμων που ταλαιπώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο και Ιανουάριο τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ειδικό σύστημα προειδοποίησης για διοξίνες σε τρόφιμα και ζωοτροφές έγινε νόμος στη Γερμανία. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο συμφώνησε νωρίτερα το μήνα αυτό, να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες για την παρακολούθηση των διοξινών σε τρόφιμα και ζωοτροφές.

Το σύστημα προειδοποίησης για διοξίνες είναι μέρος του «Σχεδίου Δράσης για την προστασία του καταναλωτή μέσω της αλυσίδας διατροφής των ζώων», το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις τοπικές κυβερνήσεις της χώρας.

Όπως διαβάζουμε στο pigprogress.net, στο εξής οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών θα απαιτείται από το νόμο να αναφέρουν όλα τα αποτελέσματα των τεστ για διοξίνες που διενεργούν οι εταιρείες τους. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία των Καταναλωτών και την Ασφάλεια των Τροφίμων θα συλλέγει αυτές τις πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων που θα αξιολογείται κάθε τρεις μήνες. Επίσης, τα ιδιωτικά εργαστήρια θα πρέπει να αναφέρουν στις αρμόδιες Αρχές οποιαδήποτε αποτελέσματα ελέγχων δείχνουν σοβαρά ποσοστά περιεκτικότητας ανεπιθύμητων ουσιών σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Στο μέλλον, οι παραβιάσεις του συγκεκριμένου νόμου θα θεωρούνται εγκληματικές πράξεις, αν οι επιχειρηματίες δεν υποβάλλουν τις αναφορές που υποχρεούνται. Μια ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή μέχρι 100.000 ευρώ θα επιβάλλεται σε όσους διαθέτουν σκόπιμα στην αγορά τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατανάλωση.

Το «Σχέδιο δράσης για την προστασία των καταναλωτών μέσω της αλυσίδας διατροφής των ζώων» εισάγει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μέτρα:

1. Δύο ξεχωριστές γραμμές παραγωγής για βρώσιμα λίπη και προοριζόμενα για βιομηχανική χρήση λίπη.

2. Απαίτηση υποβολής αναφορών από τα ιδιωτικά εργαστήρια

3. Επανεξέταση του πλαισίου ποινών

4. Επέκταση της παρακολούθησης για διοξίνες / Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

You might also like