Πωλητήριο για την ΕΛΒΙΖ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση της ΕΛΒΙΖ (Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωοτροφών Α.Ε.) δημοσιοποίησε η Αγροτική Τράπεζα.

Η ΑΤΕ κατέχει ποσοστό 99,98% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΙΖ και στο πλαίσιο της στρατηγικής της για απεμπλοκή από τις θυγατρικές της του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, προτίθεται, μέσω της διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, να προχωρήσει στην επιλογή επενδυτή, στον οποίο θα μεταβιβάσει το σύνολο της συμμετοχής της στην ΕΛΒΙΖ.

Η επιλογή του επενδυτή θα γίνει μέσω ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού υποβολής προσφορών και διαπραγματεύσεων, σε δύο φάσεις.

Οι υποψήφιοι επενδυτές που θα παραλάβουν τη Σύντομη Εταιρική Παρουσίαση θα πρέπει να υποβάλουν Μη Δεσμευτική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011.

You might also like