Σε τελικό στάδιο η ταξινόμηση του χοίρειου κρέατος

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης έχει συνταχθεί για την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων. Σύμφωνα με πληροφορίες του www.meatplace.gr το σχέδιο έχει σταλεί στους φορείς για συζήτηση και αποστολή παρατηρήσεων.

Η ΚΥΑ αυτή είναι εφαρμογή των αντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών στη χώρα μας και στις επόμενες μέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε μια συνάντηση των αρμόδιων φορέων. Η κατάταξη των σφάγιων των χοίρων ακολουθεί τη κλίμακα SEUROP και ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή της η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ.

Την αρμοδιότητα εκπαίδευσης των ταξινομητών έχει η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος.

You might also like