Μέχρι την Παρασκευή η διαβούλευση επί του σ/ν για την κτηνοτροφία

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή έχει τεθεί το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις».

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση από τις 11 Νοεμβρίου, αποτελεί σύμφωνα με το ΥΠΑΑ&Τ μια βιώσιμη, οικονομικά και θεσμικά, νομοθετική πρωτοβουλία για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, η οποία θεωρείται άμεσα επιβεβλημένη και θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Φιλοδοξεί δε να επιφέρει έξι βασικές αλλαγές οι οποίες αφορούν: σύσταση μιας ιδιαίτερα ευέλικτης 3μελούς επιτροπής σταυλισμού, δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης «one stop shop» σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης για τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, μείωση του κόστους για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, δημιουργία αυτοτελούς ηλεκτρονικού υπο-μητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μονάδων, καθώς και εξαίρεση από την κατεδάφιση και απαλλαγή από τα πρόστιμα για τους κτηνοτρόφους που θα σπεύσουν να τακτοποιήσουν τις υπάρχουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους.

Το νομοσχέδιο, καθώς και τις απόψεις που αναρτώνται στο πλαίσιο της διαβούλευσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

You might also like