Μ. Βρετανία: Φόβοι για χοιρινό χωρίς νόμιμες προδιαγραφές μετά το 2013

Η πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε. είναι πιθανό να χάσει την προθεσμία για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των χοίρων, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι παράνομα παραγόμενο χοιρινό κρέας θα εισέρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Βρετανικό Οργανισμό Χοιρινού Κρέατος (BPEX).

Η νομοθεσία που επιβάλλει τη μερική απαγόρευση της χρήσης χοιροστασίων με ατομικά χωρίσματα στην Ε.Ε. θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2013, δηλαδή περισσότερο από μια δεκαετία μετά την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους που επέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Λίγα (αν υπάρχουν) κράτη-μέλη της Ε.Ε. αναμένεται να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τη νομοθεσία στα χρονικά όρια που αυτή θέτει, και αναγνωρίζεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των χοιροτρόφων της Ε.Ε. δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει σύστημα παραγωγής που να εγγυάται την καλή διαβίωση των χοίρων.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο BPEX πιστεύει ότι αναπόφευκτα θα εισέλθουν στο Ην. Βασίλειο ποσότητες χοιρινού κρέατος που δεν θα τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκτός εάν ληφθούν δραστικά μέτρα. Ο Οργανισμός ζητά από τους λιανοπωλητές και από τις μεγάλες εταιρείες μαζικής εστίασης να διασφαλίσουν ότι όλες οι εισαγωγές από προμηθευτές τους θα ανταποκρίνονται στις βρετανικές και τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Για τη βρετανική βιομηχανία χοιρινού κρέατος, αυτή η κατάσταση είναι σαφώς απαράδεκτη για τους καταναλωτές, ενώ θα παρατείνει επίσης τη μειονεκτική θέση που έχει έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού από το 1999, το έτος δηλαδή κατά το οποίο υιοθέτησε τις υψηλές προδιαγραφές ευζωίας των χοίρων.

Μακροπρόθεσμα, πάντως, οι αλλαγές στη νομοθεσία είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μειωμένη παραγωγή χοιρινού κρέατος σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά έχει ξεκαθαρίσει πάντως ότι δεν θα προτείνει καμία παρέκκλιση στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσία από κάθε κράτος μέλος.

You might also like