Μέτρα για την κτηνοτροφία ζήτησε ο ΣΕΚ από τον Ροντούλη

Σειρά μέτρων για την στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, μεταξύ των οποίων τη ρύθμιση των κτηνοτροφικών χρεών και η δημιουργία ειδικού ταμείου για χαμηλότοκη χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων, η θεσμική θωράκιση της γενετικής βελτίωσης των ζώων, η επιλυση του ζητήματος των βοσκοτόπων κ.ά. ζήτησε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αστέριο Ροντούλη.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 22/11 οι εκπρόσωποι του ΣΕΚ επανέλαβαν την αντίθεσή τους στη συγχώνευση του ΕΛΟΓΑΚ στο νέο Οργανισμό "Δήμητρα", ενώ ζήτησαν να περάσει η γαλακτοβιομηχανία "Δωδώνη" στα χέρια των κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΚ, οι θέσεις που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση από μεριάς των κτηνοτρόφων είναι οι εξής:

  • Να επανέλθει ο ΕΛΟΓΑΚ στην υπηρεσία των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών  και να εξαιρεθεί από τη συγχώνευση με τους τρεις οργανισμούς  ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΟΠΕΓΕΠ.  Ο ΕΛΟΓΑΚ είναι ένας αυτοχρηματοδοτούμενος Οργανισμός ο οποίος  δεν επιδοτείται με ούτε ένα ευρώ από τον δημόσιο προϋπολογισμό αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές των επαγγελματικών κλάδων που ασχολούνται με το γάλα και το κρέας και μάλιστα με εισφορές που έχουν επιβληθεί σε εισαγόμενα προϊόντα όπου το κρέας και το αγελαδινό γάλα συνεισφέρουν ουσιαστικά λόγω του μεγάλου όγκου των εισαγωγών. Με τη συγχώνευση του Οργανισμού χάνεται πλέον η ανταποδοτικότητα των εισφορών των κτηνοτρόφων και  η δυνατότητα στον ΕΛΟΓΑΚ, ιδιαίτερα μετά τη διαδικτυακή σύνδεση των σφαγίων για πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων στα κρέατα, την προστασία του καταναλωτή και του εισοδήματος του κτηνοτρόφου.
  • Για την επιβίωση της  ελληνικής κτηνοτροφίας απαιτείται άμεσα η ρύθμιση των κτηνοτροφικών χρεών. Για τη ρύθμιση των κτηνοτροφικών χρεών ο ΣΕΚ προτείνει: «Τα δάνεια των κτηνοτρόφων (φυσικών και νομικών προσώπων) όλων των κλάδων της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία – χοιροτροφία – βοοτροφία) ληγμένα και ενήμερα, παγώνουν για 3 χρόνια άτοκα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η αποπληρωμή τους θα γίνει σε 15 έτη με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση είναι α) η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί τα 3 προηγούμενα της ρύθμισης έτη και β) η ρύθμιση να αφορά δάνεια έως 500.000 € ή τα πρώτα 500.000 € ή μεγαλύτερου δανείου)».
  • Δημιουργία ειδικού ταμείου για χαμηλότοκη χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα για την αγορά ζωοτροφών. Τονίζεται η  εξαιρετικά κρίσιμη  κατάσταση που διέρχεται η κτηνοτροφία στη χώρα μας, λόγω της έλλειψης ρευστότητας  των κτηνοτρόφων και της μη έγκαιρης πληρωμής τους από μεταποιητές γάλακτος κ.λ.π., με αποτέλεσμα την αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στο κόστος προμήθειας των ζωοτροφών το οποίο έχει αυξηθεί τουλάχιστον 50% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό, όπως είναι φυσικό έχει ως αντίκτυπο τη μείωση στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Σημειώνεται ότι πέρα από τη μείωση στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος για πρώτη φορά φέτος καταγράφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ΕΛΟΓΑΚ  αξιοσημείωτη κάμψη στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος το 8μηνο του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο  του προηγούμενου έτους.
  • Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της πολιτικής για το γάλα  σε πανελλαδικό επίπεδο και πρέπει να περάσει στα χέρια των οργανώσεων της Ηπείρου και των κτηνοτρόφων με  απόδοση των μετοχών   στις ΕΑΣ της Ηπείρου, στον Πανηπειρωτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους με βάση την ονομαστική τους  αξία.
  • Θεσμοθέτηση και εφαρμογή νέου πλαισίου για τη γενετική βελτίωση των φυλών αγροτικών ζώων στη χώρα μας. Να δημιουργηθούν κέντρα Γενετικής Βελτίωσης στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Οι προτάσεις του ΣΕΚ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τη δημιουργία  Εθνικού Συμβουλίου Γενετικής Βελτίωσης,  την καθιέρωση και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου ενός Πανελλαδικού Συλλογικού Οργάνου των Κτηνοτρόφων, τη λειτουργία των γενεαλογικών βιβλίων της Ξανθόχρωμης και της Κόκκινης ελληνικής φυλής από τα αντίστοιχα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης (Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας) και τη δημιουργία προϋποθέσεων των φορέων των κτηνοτρόφων που θα αναλάβουν την τήρηση των εν λόγω βιβλίων με την επίβλεψη και τον έλεγχο των παραπάνω Κέντρων,   τη βελτίωση των υφισταμένων αυτόχθονων φυλών και διαμόρφωση σύγχρονων τύπων Ελληνικών φυλών προβάτων και αιγών από τους διασταυρωμένους πληθυσμούς με τη χρήση των ανοικτών γενεαλογικών βιβλίων κ.λ.π.
  • Βοσκότοποι: Επίλυση των επί  10ετιες άλυτων προβλημάτων που αφορούν τους βοσκότοπους, όπως  το  ιδιοκτησιακό καθεστώς, η  νομή  και  η  χρήση  τους. Απαιτείται η δημιουργία ενός  ενιαίου  κώδικα  για  όλους  τους  βοσκότοπους  της  χώρας, που  θα  περιέχει  ρυθμιστικές  διατάξεις  για  τη  βόσκηση. Ο κώδικας αυτός θα  δίνει  λύση σε θέματα όπως η νομή, η χρήση, η διαχείριση, οι προϋποθέσεις παραχώρησης των  βοσκότοπων κ.λ.π.
  • Επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων ανίχνευσης και αύξησης της ανθεκτικότητας των αιγοπροβάτων στην τρομώδη νόσο (scrapie).
  • Άμεση παρέμβαση στο υπουργείο Εσωτερικών για την καθιέρωση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε όλα τα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία.
  • Πρόσβαση των κτηνοτρόφων και των συλλογικών τους οργάνων (ΣΕΚ) στο ηλεκτρονικό μητρώο ζώων, γεγονός που ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες μέλη σε εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε.
You might also like