Πρόγραμμα κατάρτισης για Βρετανούς εργατοτεχνίτες κρέατος

Σε ένα νέο σύστημα κατάρτισης εργαζομένων έχουν προσκληθεί να συμβάλουν οι βρετανικές εταιρείες επεξεργασίας κρέατος. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να βοηθήσει ώστε ο κλάδος του κρέατος να μειώσει την ανάγκη του να στηρίζεται σε εργατικό δυναμικό μεταναστών.

Εν μέρει χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση, το σχέδιο περιλαμβάνει και ένα πρόγραμμα κατάρτισης ειδικά σχεδιασμένο ώστε 600 τουλάχιστον άνεργοι να βρουν απασχόληση στη βιομηχανία τροφίμων.

Οι τρέχουσες έρευνες δείχνουν ότι το 36% του εργατικού δυναμικού στον κλάδο του κρέατος αποτελείται από μετανάστες, και ότι οι Βρετανοί γενικά δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες που δίνει ο τομέας αυτός. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως γράφει το περιοδικό Meat Trades Journal, μόνο 8% των άνεργων θα σκέφτονταν ότι μπορούν να αναζητήσουν εργασία στη βιομηχανία του κρέατος. Και όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να ανταγωνιστούν με ειδικευμένους εργάτες από Τρίτες χώρες, τους οποίους προτιμούν οι εργοδότες. Πάντως, αν και το πρόγραμμα κατάρτισης δεν είναι επικεντρωμένο στο κρέας, εν τούτοις φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι από τις υψηλότερες προτεραιότητες.

Για να ταιριάξουν οι προσδοκίες των εργοδοτών με τα προσόντα των εργαζομένων, οι οργανωτές του προγράμματος θα το προσαρμόσουν στις ανάγκες της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, κάθε εταιρεία θα αναφέρει τι χρειάζεται, και θα συνεισφέρει σε κάτι. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να διαθέτει εγκαταστάσεις της για την εκπαίδευση, ή να παράσχει προστατευτικό εξοπλισμό. Έτσι δεν θα έχει να πληρώσει τίποτε για την εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να διαθέσει 1,7 εκατ. λίρες χρηματοδοτώντας περίπου το μισό πρόγραμμα, και τα υπόλοιπα θα καταβληθούν από τις εταιρείες που θα συμβληθούν.

You might also like