Στο site του ΕΦΕΤ το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα

Ενημέρωση σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων, καθώς και ενημέρωση που συνίσταται στη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων για τα πρόσθετα τροφίμων, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του ο ΕΦΕΤ. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με αφορμή την υιοθέτηση Κανονισμών της Επιτροπής για την κατάρτιση ενωσιακών καταλόγων προσθέτων τροφίμων.

Την ενημέρωση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα βρείτε εδώ.

Την ενημέρωση με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων θα βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι οι νέες κοινοτικές λίστες προσθέτων τροφίμων που τροποποιούν τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 1333/2008 υιοθετήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 2011.

You might also like