Σύγχυση από τον Κανονισμό περί ιχνηλασιμότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης

Αναστάτωση, διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους, ότι έχει προκαλέσει στις Ευρωπαϊκές Ενώσεις Βιομηχανιών Ψύχους η ψήφιση του Κανονισμού 931/2011 περί Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς περιλαμβάνει τελικά την απαίτηση γνώσης και πληροφόρησης από τη μεριά των επιχειρήσεων Ψύχους του παραλήπτη (ιδιοκτήτη) και του αποστολέα (ιδιοκτήτη) των προϊόντων τροφίμων ζωικής προέλευσης, στην περίπτωση που εκείνοι είναι διαφορετικοί από τον παραλήπτη και αποστολέα των προϊόντων από και προς το Ψυγείο αντίστοιχα. Υποχρεώνει με λίγα λόγια τις επιχειρήσεις να γνωρίζουν τον τόπο από τον οποίο αποστέλλονται τα προϊόντα ( κάποια άλλη ψυκτική αποθήκη ή εργοστάσιο), ή σε ποιόν αποστέλλονται ( κάποια άλλη ψυκτική αποθήκη, κάποιο σημείο λιανικής, ή κάποια πλατφόρμα αποστολής), να εντοπίζουν με άλλα λόγια το όνομα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη των εμπορευμάτων, όταν είναι διαφορετική από το πρόσωπο στο οποίο ή από το οποίο αποστέλλονται τα αγαθά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους (ECSLA) είχε καταστήσει σαφείς τις θέσεις της επί του θέματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις οποίες, αυτές οι απαιτήσεις μόνο σύγχυση θα προκαλέσουν στην ομαλή διεξαγωγή των εργασιών των Βιομηχανιών Ψύχους, καθώς μια τέτοια πληροφόρηση ούτε τους παρέχεται ούτε είναι εύκολο να εξασφαλιστεί.

Ο Κανονισμός πρόκειται να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2012.

You might also like