Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα προγράμματα κατάρτισης του ΕΦΕΤ

Tο νέο πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού των αρμόδιων αρχών ελέγχου τροφίμων της χώρας για το έτος 2012 δημοσίευσε ο ΕΦΕΤ. Το πρόγραμμα αποτελείται από 32 εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βασικού και εξειδικευμένου επιπέδου.

Ο ΕΦΕΤ εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των Αρχών ή Φορέων που διεξάγουν επισήμους ελέγχους, ώστε αυτοί: i. Να λαμβάνουν, στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, κατάλληλη κατάρτιση η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους και να διεξάγουν τους ελέγχους κατά τρόπο συνεπή, ii. Να είναι ενήμεροι των εξελίξεων στον τομέα της αρμοδιότητάς τους και να λαμβάνουν τακτικά πρόσθετη κατάρτιση αναλόγως των σύγχρονων απαιτήσεων και iii. Να διαθέτουν ικανότητες για διεπιστημονική συνεργασία.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων του 2012 καθώς και τη σχετική αίτηση, θα βρείτε εδώ.

You might also like