Σκληρή στάση για τους μη διευθετημένους κλωβούς

Λίγες μέρες απομένουν από την ημερομηνία που υποχρεούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν και να ελέγξουν τη συμμόρφωση με την Οδηγία 1999/74 σχετικά με τις όρνιθες ωοπαραγωγής. Η 1η Ιανουαρίου 2012 είναι η καταληκτική ημερομηνία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει από πολλούς μήνες να ασκεί πίεση στις χώρες της Ε.Ε. να εφαρμόσουν την απαγόρευση της χρήσης μη διευθετημένων κλωβών για ωοπαραγωγές όρνιθες. Η απόφαση για την απαγόρευση αποσκοπούσε στο να βελτιωθεί η ευημερία των ορνίθων ωοπαραγωγής διασφαλίζοντας ότι τα κλουβιά παρέχουν επαρκή χώρο και δομές για τα πτηνά, π.χ. φωλιές και κούρνιες.

Ενώ όμως οι αποφάσεις έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 1999, εν τούτοις φαίνεται ότι ορισμένα κράτη δεν είναι έτοιμα να τηρήσουν την προθεσμία, και δεν φαίνεται να υπάρχει η πιθανότητας μιας παράτασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ο Επίτροπος John Dalli υπογράμμισε ότι «η Επιτροπή δεν προτίθεται να αναβάλει την προθεσμία και δεν θα διστάσει να ξεκινήσει, το 2012, διαδικασία επί παραβάσει σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης».

Για να δοθεί επίσης ισχυρό μήνυμα, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Ε.Ε. επρόκειτο να ξεκινήσει τους ελέγχους συμμόρφωσης μέσω επιθεωρήσεων από τις αρχές κιόλας του 2012.

Από τις 20 Δεκεμβρίου ο Επίτροπος κ. Dalli εμφανιζόταν πολύ σκληρός δηλώνοντας ότι έχει ήδη αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να τιμωρηθούν τα κράτη μέλη που έχουν κάνει ελάχιστη ή καμία προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες. Επίσης, ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι ομάδες επιθεώρησης είναι έτοιμες να πιάσουν δουλειά από την 1η Ιανουαρίου 2012 για να συλλέξουν τα αποδεικτικά στοιχεία μη συμμόρφωσης ώστε να υποστηρίξουν την δίωξη όταν η υπόθεση πάει στο δικαστήριο.

Όπως διαβάζουμε στο thepoultrysite.com, που μεταφέρει δηλώσεις του ευρωβουλευτή Sir Graham Watson, 13 κράτη μέλη έχουν βρεθεί να παραβαίνουν τους νέους κανόνες: Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Ισπανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ολλανδία.

Υπενθυμίζουμε ότι η Οδηγία 1999/74/ΕΚ διακρίνει τρία συστήματα εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων:

– Διευθετημένοι κλωβοί: επιφάνεια κλωβού τουλάχιστον 750 τ.εκ. ανά όρνιθα, εκ των οποίων 600 τ.εκ. ωφέλιμη, με την προϋπόθεση ότι το ύψος του κλωβού πέραν του τμήματος που βρίσκεται πάνω από την ωφέλιμη επιφάνεια πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 εκ. σε κάθε σημείο και το συνολικό εμβαδόν κάθε κλωβού δεν μπορεί να είναι κάτω των 2.000 τ.εκ.

– Μη διευθετημένοι κλωβοί: οι ωοπαραγωγές όρνιθες πρέπει να διαθέτουν επιφάνεια κλωβού τουλάχιστον 550 τ.εκ. ανά όρνιθα, μετρούμενη επί οριζοντίου επιπέδου, που να μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς. Το σύστημα αυτό απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

– Εναλλακτικά συστήματα: χωρίς κλωβούς με φωλιές (τουλάχιστον μια για κάθε 7 όρνιθες), κατάλληλες κούρνιες – ο δείκτης πυκνότητας δεν υπερβαίνει τις 9 όρνιθες ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας.

You might also like