Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάστημα στην ΚΑΘ

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κατάστημα στην Κρεαταγορά Θεσσαλονίκης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012. Η διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης έχει αναρτήσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για το κατάστημα Κ-15, μαζί με επτά καταστήματα της Λαχαναγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παρά να συμπληρώσουν ένα πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, αρκεί να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά (ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κ.λπ.), πιστοποιητικό ISO-HACCP, σε ισχύ, σε περίπτωση εφαρμογής αντίστοιχου συστήματος διασφάλισης ποιότητας από τον ενδιαφερόμενο και να καταβάλλουν εγγυητική επιστολή ύψους τριών μισθωμάτων (4.191,00€ για το κατάστημα της Κρεαταγοράς).

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση το τζίρο, την κερδοφορία, τον τραπεζικό δανεισμό, τον αριθμό των εργαζομένων και των μέσων που διαθέτουν. Ειδική μοριοδότηση θα γίνει σε νέους κάτω των 30 ετών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΚΑΘ, ή να απευθυνθούν στη γραμματεία της ΚΑΘ (τηλ. 2310 764-023).

You might also like