Γαλακτικό οξύ για απολύμανση στο κρέας

Τη γνώμη της ότι συμφωνεί κατ’ αρχήν με τη χρήση γαλακτικού οξέος στην παραγωγή βόειου κρέατος και θα υποστηρίξει τη σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), διατύπωσε η βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων. Η βρετανική αρχή παρακινήθηκε από γνωμοδότηση της EFSA ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας όσον αφορά τη χρήση του γαλακτικού οξέος σε σφάγια βοοειδών για λόγους απολύμανσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανοίξει τη σχετική συζήτηση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και να καταλήξει και σε ψήφιση Κανονισμού. Είχε προηγηθεί έγγραφο του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα χρόνο πριν και υποστήριζε ότι η διαδικασία είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Πίσω από αυτό βέβαια, κρύβεται το γεγονός ότι οι Αμερικανοί, που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή, θεωρούν απαράδεκτο εμπορικό φραγμό το γεγονός ότι στην Ε.Ε. δεν επιτρέπεται η εισαγωγή κρέατος όταν έχει μεσολαβήσει απολύμανση με γαλακτικό οξύ.

Τώρα φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές αρχές το σκέφτονται να άρουν την απαίτηση αυτή, αν και εξακολουθούν να εκφράζονται ανησυχίες. Δεν θα πρέπει, λένε, η χρήση γαλακτικού οξέος για λόγους απολύμανσης να λειτουργήσει υποκαθιστώντας τις ορθές πρακτικές υγιεινής. Ταυτόχρονα, υπάρχει και μία ακόμη ανησυχία: πώς θα εκλάβουν οι καταναλωτές την έγκριση του γαλακτικού οξέος και αν θα συμπεράνουν ότι η φάρμα, το σφαγείο και η βιομηχανία επιθυμούν να χαλαρώσει τα πρότυπα υγιεινής.

Το γαλακτικό οξύ χρησιμοποιείται ευρέως στην επεξεργασία βόειου κρέατος στις ΗΠΑ ως μέσο για να μειωθούν οι παθογόνοι οργανισμοί στην επιφάνεια του κρέατος, αλλά το κρέας στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η ουσία δεν έχει εγκριθεί προς το παρόν για εισαγωγή στην Ε.Ε. Η τρέχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία υποδεικνύει ότι καμία ουσία εκτός από πόσιμο ή καθαρό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομακρυνθεί η επιφανειακή μόλυνση από τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Από το περασμένο καλοκαίρι όμως η EFSA γνωμοδότησε ότι η χρήση γαλακτικού οξέος δεν προκαλεί καμία ανησυχία ασφάλειας υπό την προϋπόθεση ότι η πρακτική αυτή θα συμμορφωθεί με τις κοινοτικές προδιαγραφές για το γαλακτικό οξύ ως πρόσθετο τροφίμων. Πάντως, εντός του 2012 θα υπάρξει οριστική πρόταση Κανονισμού και απόφαση.

You might also like