Ενημέρωση ΕΦΕΤ για την εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Πίνακα των εγκεκριμένων και υπό έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε διάφορα σημεία της Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι όσοι φορείς εκτέλεσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, δεν έχουν καταθέσει φάκελο για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος, συνεπώς τα προγράμματα που πιθανώς να υλοποιούνται δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης 14708/2007 (Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία έγκρισης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι σε εξέλιξη χωρίς να υφίσταται χρονικό περιθώριο κατάθεσης αίτησης έγκρισης, συνεπώς οι φορείς εκτέλεσης δύνανται να καταθέσουν φακέλους προγραμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων καθώς και τους ενδιαφερομένους προς εκπαίδευση χειριστές τροφίμων να είναι πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την ενημέρωση που πιθανώς λαμβάνουν για την εκπαίδευσή τους και να έρχονται σε επικοινωνία με το Τμήμα Εκπαίδευσης (210-6971611 – 210-6971523) για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία επί των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες και ο πίνακας των εγκεκριμένων και υπό έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης, εδώ.

You might also like