Μεταφορά κτηνιατρικών ελέγχων σε ιδιώτες καταγγέλλει η ΠΕΚΔΥ

Την μεταφορά των ελέγχων που πραγματοποιούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ιδιώτες και τη συρρίκνωση του Δημοσίου εξυπηρετούν οι τροποποιήσεις των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με νομοσχέδιο που κυκλοφορεί, σύμφωνα με καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το σχέδιο «Ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ» καταργούνται πολλές περιφερειακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια, οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου, ενώ οι Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος μεταφέρονται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα.

Ο ρόλος των εργαστηρίων για τον έλεγχο των σφάγιων, αλλά και των συνοριακών σταθμών ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο των εισαγόμενων ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με την ΠΕΚΔΥ στερεί τη δυνατότητα των κτηνιατρικών υπηρεσιών να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία. Σοβαρές αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσει και η ενσωμάτωση των Σχολών Κρέατος σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΚΔΥ:

Με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ», κυκλοφόρησε σχέδιο νόμου, που εν κρυπτώ από τα σωματεία και τις υπηρεσίες, κατάρτισε η πολιτική ηγεσία του τονίζει η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων. Με το ν/σ αυτό επισημαίνει κατακρεουργούνται 150 περίπου περιφερειακές υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων και αντικειμένων, μεταξύ των οποίων τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια και οι Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), ενώ οι Σχολές Κρέατος μεταφέρονται στο υπό ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ ¨ ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ¨. Τα αντικείμενα των καταργούμενων υπηρεσιών υποτίθεται ότι θα τα καλύψουν 7 (!) νέο-συνιστώμενες υπηρεσίες για όλη τη χώρα, ενώ για την τύχη του προσωπικού των καταργούμενων υπηρεσιών δεν γίνεται καν λόγος. Αυτό και μόνο φτάνει για να καταλάβει κανείς ότι ο στόχος του ν/σ είναι η υλοποίηση των σχετικών κατευθύνσεων συγκυβέρνησης-τρόικας που απαιτούν απολύσεις 15.000 υπαλλήλων μέσα στο 2012 και συνολικά 150.000 υπαλλήλων μέχρι το 2015.

Εκτός απ’ τη γενική κατεύθυνση του ν/σ, υπάρχουν και ορισμένες τεχνικές πλευρές που αναδεικνύουν και τις επιμέρους στοχεύσεις του. Η κατάργηση των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων της χώρας και η υπαγωγή των αρμοδιοτήτων τους στις ελάχιστες νέο-συνιστώμενες υπηρεσίες (γραφεία υποστήριξης αγροτικής παραγωγής ή τμήματα υποστήριξης αγροτικής παραγωγής) δημιουργεί διοικητικά σχήματα που δεν είναι λειτουργικά, λόγω αδυναμίας συντονισμού τόσων υπηρεσιών (δενδροκομικοί σταθμοί, ΚΕΠΠΥΕΛ, ΠΕΓΕΑΛ, κρατικά αγροκτήματα κ.λπ.) και τελικά δεν είναι αποτελεσματική η άσκηση των αρμοδιοτήτων Σημειώνουμε ότι πολλά από τα καταργούμενα Κτηνιατρικά Εργαστήρια είναι Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς, καλύπτουν το σύνολο της χώρας και είναι διαπιστευμένα για σειρά διαφορετικών το καθένα και ποικίλων εξετάσεων, ενώ το θεσμικό τους πλαίσιο, πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι δυνατόν να ασκούνται αρμοδιότητες Κτηνιατρικών Εργαστηρίων από Γραφεία ή Τμήματα που δεν έχουν την προβλεπόμενη από τα διεθνή πρότυπα δομή και οργάνωση και οι αποφάσεις να λαμβάνονται από άτομα που δεν έχουν την επιστημονική επάρκεια για την τεκμηρίωση τους.

Αντίστοιχα η κατάργηση των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου και η υπαγωγή των αρμοδιοτήτων τους στο ετερόκλητο διοικητικό σχήμα των Τμημάτων Ελέγχων Τροφίμων και Χρηματοδοτήσεων δεν είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία. Οι ΣΥΚΕ είναι υπηρεσίες νομοθετημένες από την Ε.Ε και, λειτουργώντας σαν μοναδικά σημεία εισόδου ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες, αποτελούν το πρώτο σημείο αποτροπής της μετάδοσης στη χώρα επικίνδυνων νοσημάτων του ζωικού κεφαλαίου και της δημόσιας υγείας. Οι ΣΥΚΕ εγκρίνονται με συγκεκριμένους όρους ως προς οργάνωση και την λειτουργία τους, καταχωρούνται σε συγκεκριμένους καταλόγους της Ε.Ε. και, όπως προβλέπεται, την ευθύνη της τελικής απόφασης πρέπει να την έχει ο επίσημος κτηνίατρος καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο των ΣΥΚΕ πρέπει να διατηρήσει η Γεν. Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Υπογραμμίζουμε επίσης ότι η παραπάνω κατάργηση των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και ΣΥΚΕ αποστερεί τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τα τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων από δύο πολύτιμα όργανα που, λειτουργώντας σαν ενιαίο σύνολο κάτω από την κεντρική κατεύθυνση της Γεν. Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, συμβάλλουν στην ευρύτερη έννοια της «Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» της χώρας και της προσφοράς της στην κτηνοτροφία και τη δημόσια υγεία.

Ανάλογη αποστέρηση από το ευρύτερο αντικείμενο της Κτηνιατρικής προκαλεί και η υπαγωγή των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, που διαδραματίζουν ένα πολύπλευρο επιστημονικό, αλλά και κοινωνικό ρόλο, με σημαντική συμβολή στη δημόσια υγεία στο ΝΠΙΔ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, δημιουργώντας ακόμα μία αδυναμία ελέγχου και παρακολούθησης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αντικειμένων που άμεσα σχετίζονται με την κτηνιατρική δημόσια υγεία.

Καθίσταται σαφές ότι η απουσία συγκεκριμένων ενιαίων κτηνιατρικών δομών, που θα εξασκούν στο σύνολό τους τις κτηνιατρικές αρμοδιότητες, μπορεί να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων, ενδεχομένως καίριας σημασίας, από άσχετο και ξένο με την κτηνιατρική επιστήμη προσωπικό, όπως προτείνεται στο σχέδιο νόμου. Η ΠΕΚΔΥ έχει εκφράσει την αντίθεσή της σ’ αυτή την επιλογή και προειδοποιεί ότι η τυχόν εφαρμογή της, θα οδηγήσει σε πλήρη αδυναμία παρακολούθησης των κτηνιατρικών εξελίξεων και κατανόησης της κτηνιατρικής νομοθεσίας, με πιθανότατα ολέθρια αποτελέσματα για την κτηνοτροφική πολιτική, το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και τη δημόσια υγεία.

Τέλος, η κατάργηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, η οποία επίσης επιχειρείται με το παραπάνω ν/σ και στη θέση της οποίας συνιστάται νέα, ευρύτερου αντικειμένου Διεύθυνση, μέσα από τις αρμοδιότητες εποπτείας προγραμμάτων και ελέγχου που προβλέπεται να ασκεί, οδηγεί στην ταύτιση των αντικειμένων ελέγχοντος και ελεγχομένου.

Το Δ.Σ της ΠΕΚΔΥ επισημαίνει ότι όλες οι παραπάνω τροποποιήσεις του λειτουργικού και οργανωτικού πλαισίου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, εκτός από τη γενική στόχευση για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αποσκοπούν παράλληλα και στην υλοποίηση σχεδίου για τη μεταφορά και άσκηση δημόσιου κτηνιατρικού αντικειμένου (επίσημοι έλεγχοι ζωϊκού κεφαλαίου και τροφίμων ζωϊκής προέλευσης, κτηνιατρικά εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ) σε φορείς ιδιωτών. Είναι γνωστές άλλωστε οι διαχρονικές πολιτικές και άλλες πιέσεις για τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας άσκησης δημόσιου-κρατικού ελέγχου από ιδιώτες κτηνιάτρους (εγκεκριμένος κτηνίατρος).

Στη διαγραφόμενη λαίλαπα των καταργήσεων υπηρεσιών και των απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, καλούμε τους συναδέλφους κτηνιάτρους να αντιδράσουν άμεσα και να συντονίσουν τους αγώνες τους με όλους τους δημόσιους υπάλληλους, για την αποτροπή ψήφισης ν/σ, που διαλύουν το Δημόσιο Τομέα της χώρας.

Διεκδικούμε την ύπαρξη και ενδυνάμωση των δημόσιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ώστε με την αναγκαία στελέχωση, εξοπλισμό και πιστώσεις, να μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας και της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας και όχι των τραπεζών και των συμφερόντων συγκυβέρνησης-τρόικας.

You might also like