Γαλλία: Νέα στρατηγική για το βόειο κρέας

Μια νέα στρατηγική για τον τομέα του βόειου κρέατος και τον τομέα των σφαγείων επεξεργάζονται στη Γαλλία, με στόχο να βελτιώσουν την οικονομική απόδοση του τομέα αυτού. Με το θέμα ασχολείται το Ίδρυμα FranceAgriMer το οποίο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση και διαχειρίζεται τα εθνικά προγράμματα ενίσχυσης του κλάδου.

Η νέα γαλλική στρατηγική, όπως αναφέρει το GlobalMeatNews.com, περιλαμβάνει την επέκταση σε όλες τις εθνικές και διεθνείς αγορές, και αυτό θα το επιδιώξουν προσαρμόζοντας την προσφορά και προσθέτοντας αξία στα προϊόντα. Κι επίσης, ελέγχοντας το κόστος παραγωγής με τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του εισοδήματος των αγροτών, αλλά και βελτιώνοντας την οικονομική απόδοση των σφαγείων και των μονάδων μεταποίησης.

Με το άνοιγμα των ευκαιριών στην εξαγωγική αγορά, το Ίδρυμα συνιστά να αναπτυχθεί η πάχυνση νεαρών ζώων για να ενισχυθεί η θέση της Γαλλίας σε παγκόσμια κλίμακα και να κατακτήσει νέες αγορές. Σημειώνει επίσης ότι το υπουργείο Γεωργίας σχεδιάζει να αφιερώσει 43 εκατ. ευρώ από τον ετήσιο προϋπολογισμό του για τη χρηματοδότηση τέτοιων στρατηγικών σχεδίων στο σύνολο του τομέα κτηνοτροφίας (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος και του γάλακτος).

Για να βελτιωθούν οι αποδόσεις των σφαγείων, το FranceAgriMer πρότεινε τη δημιουργία ενός συστήματος οικονομικής ενίσχυσης για την ενθάρρυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με το FranceAgriMer, η κατάσταση στα γαλλικά σφαγεία χαρακτηρίζεται από υπο-αξιοποίηση της παραγωγικής τους δυνατότητας. «Το σχέδιο για τα σφαγεία στοχεύει να ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός δομημένου δικτύου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της παραγωγής και της κατανάλωσης», δηλώνουν τα στελέχη του Ιδρύματος.

You might also like