Κινητοποίηση και στο ΥΠΑΝ ενόψει Πάσχα

Η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς με τις απαιτούμενες ποσότητες αμνοεριφίων έχει εξασφαλιστεί, και οι τιμές αναμένεται να διαμορφωθούν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα. Αυτή ήταν η διαπίστωση ύστερα από συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και αρμόδιων φορέων ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Στη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι η διασφάλιση της Δημοσίας Υγείας και η προστασία των καταναλωτών, των παραγωγών και των εμπόρων από παραπλανητικές και αθέμιτες πρακτικές όπως οι πλαστές ενδείξεις χώρας προέλευσης ή η καταδολίευση των ζυγιστικών μηχανών, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο σημειώνει ότι:

• Θα δοθεί έμφαση στην παρεμπόδιση των «ελληνοποιήσεων» με μικτά κλιμάκια ελέγχων στο οδικό δίκτυο της χώρας.

• Όλα τα σφάγια που πωλούνται στην Ελληνική Αγορά θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένο σφαγείο, να έχουν υποβληθεί στον απαραίτητο κτηνιατρικό – υγειονομικό έλεγχο και ως εκ τούτου να φέρουν σήμα καταλληλότητας – σφραγίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

• Η πώληση των αμνοεριφίων απαιτεί την τήρηση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ιδιαίτερα την εξασφάλιση της ψυκτικής αλυσίδας των εγκεκριμένων χώρων συντήρησης και έκθεσης των κρεάτων (αδειοδοτημένα καταστήματα λιανικής).

• Η πώληση κρέατος πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες ενδείξεις προέλευσης και όπως για όλα τα προϊόντα, από έκδοση απόδειξης ταμειακής μηχανής.

You might also like