Ανάκληση αλλαντικού μετά από καταγγελία καταναλωτή

Την άμεση ανάκληση-απόσυρση ολόκληρης παρτίδας αλλαντικού ζήτησε ο ΕΦΕΤ, επιθεωρητές του οποίου διαπίστωσαν, μετά από καταγγελία καταναλωτή, την ύπαρξη ξένου σώματος – κόκαλο, στο προϊόν.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, του Φορέα έγινε αποδέκτης καταγγελίας με προσκόμιση δείγματος, η οποία αφορούσε Σαλάμι Σκορδάτο, βάρους 500g, με την εμπορική ονομασία «ΑΓΡΟΙΚΙΑ» με αριθμό παρτίδος L 564780 και ημερομηνία ανάλωσης 04/5/2012, που παράγεται στην Γερμανία από την εγκατάσταση και διατίθεται από την LIDL HELLAS.

Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας στο σημείο διάθεσης του τροφίμου, το κλιμάκιο των Επιθεωρητών του Ε.Φ.Ε.Τ. διαπίστωση την ύπαρξη δύο μικρών τεμαχίων οστού στη μάζα του προαναφερομένου αλλαντικού και προέβη σε κατάσχεση των προϊόντων της ιδίας παρτίδας που διατίθεντο στο ψυγείο – προθήκη της Υπεραγοράς Τροφίμων.

You might also like