Αποφάσεις για ένταση ελέγχων στο κρέας ενόψει Πάσχα

Συστηματικούς ελέγχους στην αγορά κρέατος ενόψει του Πάσχα αναλαμβάνουν με εντατικούς ρυθμούς από σήμερα οι αρμόδιες κρατικές καθώς και οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, "στο έργο των ελέγχων λαμβάνουν μέρος:

• Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

• Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

• Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

• Η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

• Ο Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο συντονισμός των ελέγχων γίνεται από Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορίου και Εσωτερικών, οι Ειδικοί Γραμματείς ΣΔΟΕ και ΥΠΕΑ και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Η ομάδα συντονισμού συνεδρίασε χθες, Τετάρτη 28/03/2012, και πήρε αποφάσεις για το συντονισμό του έργου όλων των παραπάνω υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες έχουν ήδη στη διάθεσή τους και καθημερινά θα τροφοδοτούνται με όλα τα στοιχεία των εισαγωγών, είτε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από τρίτες χώρες. Επίσης, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων έχουν λάβει οδηγίες από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, οι Διευθύνσεις Εμπορίου από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΕΤ από την Κεντρική Υπηρεσία του οργανισμού, οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ από τον Ειδικό Γραμματέα για συγκεκριμένους ελέγχους, όπως:

• Την αποφυγή ελληνοποιήσεων.

• Την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

• Την εναρμόνιση της φορολογικής συμπεριφοράς των εισαγωγέων και των εμπόρων.

• Τη σωστή σήμανση των κρεάτων.

• Την επαρκή τεχνολογική υποδομή των χώρων ψύξης, φύλαξης και μεταφοράς των κρεάτων.

• Τις τιμές από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας.

Ως σημεία ειδικότερης προσοχής για τους ελέγχους προσδιορίζονται:

• Οι εισαγωγές ζώντων ζώων διότι από εκεί αρχίζει το φαινόμενο των «ελληνοποιήσεων». Με ηλεκτρονικό σήμα κάθε εισαγωγή παρακολουθείται από τη στιγμή που ξεκινάει από τη χώρα προέλευσης μέχρι τον παραλήπτη στη χώρα μας".

• Οι εισαγωγές σφαγίων για τη σωστή σήμανσή τους.

• Τα σφαγεία.

• Οι οδικοί άξονες εισόδου της χώρας από Τρίτες και Ευρωπαϊκές χώρες.

• Οι χονδραγορές.

• Τα σούπερ μάρκετ.

• Τα κρεοπωλεία.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες επίσης ελέγχονται:

• Οι κοινοποιήσεις TRACES σε περίπτωση σφαγής ζώντων ζώων ενδοκοινοτικού εμπορίου.

• Η ταυτότητα ζώων προ σφαγής.

• Η διασταύρωση της ταυτότητας των ζώων (ενώτια), των συνοδευτικών εγγράφων και εγγράφων κυκλοφορίας.

• Η διασταύρωση των στοιχείων του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος TRACES και η άφιξη του φορτίου ζώντων ζώων στον τόπο προορισμού.

• Η αξιοποίηση της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων.

• Η επιβεβαίωση της άφιξης στον προορισμό και της κατεύθυνσης του φορτίου (άμεση σφαγή) σε περίπτωση ενδοκοινοτικού εμπορίου.

• Η σφράγιση του σφαγίου για την καταλληλότητα και την προέλευση κατ’ αντιστοιχία με την ταυτότητα του ζώου και η ευκρίνεια των σφραγίδων.

• Τα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα.

Επισημαίνεται ότι:

• Όλα τα σφάγια που πωλούνται στην Ελληνική Αγορά, θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένο σφαγείο που έχει συγκεκριμένο κωδικό αριθμό, να έχουν υποβληθεί στον απαραίτητο κτηνιατρικό-υγειονομικό έλεγχο και ως εκ τούτου να φέρουν σφραγίδες καταλληλότητας (αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης σφαγείου και είδος κρέατος) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

• Η πώληση των αμνοεριφίων απαιτεί την τήρηση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ιδιαίτερα την εξασφάλιση της ψυκτικής αλυσίδας των εγκεκριμένων χώρων συντήρησης και έκθεσης των κρεάτων (αδειοδοτημένα καταστήματα λιανικής)

• Η πώληση κρέατος πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες ενδείξεις προέλευσης και όπως για όλα τα προϊόντα, από έκδοση απόδειξης ταμειακής μηχανής.

• Mε βάση την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η αγοραπωλησία των κρεάτων από φορτηγό –ψυγείο σε φορτηγό-ψυγείο και από φορτηγό –ψυγείο απευθείας στον τελικό καταναλωτή διότι δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι υγειονομικοί έλεγχοι για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τέλος αποφασίσθηκε να προβάλλονται για τα αμνοερίφια από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου εκτός από τις τιμές λιανικής του Παρατηρητήριου Τιμών και οι τιμές παραγωγού και χονδρικής (ΟΚΑΑ και ΟΚΑΘ).

You might also like