Κομισιόν: Πρόσκληση για δύο προγράμματα στον τομέα της προστασίας των ζώων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να αναθέσει δύο έργα που σχετίζονται με την καλή μεταχείριση των ζώων.

– Το ένα, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, αφορά πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση πιλοτικού έργου για ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας των Ζώων.

– Το δεύτερο, με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, αφορά σύμβαση για την πραγματοποίηση μελέτης σχετικά με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στα βοοειδή για τη σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση.

Το πρώτο πρόγραμμα στοχεύει να αξιολογήσει εάν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς θα προσθέσει αξία και θα βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς να βελτιώσουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων (π.χ. τεχνική υποστήριξη, καινοτομία, διάχυση της επιστημονικής έρευνας, της εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση). Τα ευρήματα θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν τους πιθανούς όρους κάτω από τους οποίους η Ε.Ε. θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας των Ζώων, όπως προβλέπεται στη σχετική στρατηγική που έχει εκπονήσει για την περίοδο 2012-2015.

Προθεσμία υποβολής: 22/06/2012

Το δεύτερο πρόγραμμα στοχεύει να αξιολογήσει τα διάφορα συστήματα που υπάρχουν για τη σφαγή βοοειδών χωρίς αναισθητοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη και τα ζητήματα καλής μεταχείρισης των ζώων, αλλά και τις κοινωνικές-οικονομικές πτυχές του θέματος. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα βοηθήσουν την Κομισιόν να καταρτίσει μια μελέτη (όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 1099/2009) σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους.

Προθεσμία υποβολής: 16/06/2012

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ

You might also like