Αλλαγή του όρου για τους βοσκοτόπους ζητά ο ΣΕΚ

Διαφοροποίηση του όρου των βοσκοτόπων, ώστε να μην έχουμε απώλεια στις κοινοτικές ενισχύσεις ζητά με επιστολή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Παναγιώτης Πεβερέτος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ναπ. Μαραβέγια.

Κατά την άποψη του ΣΕΚ βοσκότοποι δεν είναι μόνο οι λιβαδικές εκτάσεις, αλλά και όσες εκτάσεις χρησιμοποιούνται για βόσκηση και περιλαμβάνουν αραιή ξυλώδη βλάστηση.

Όπως αναλυτικά αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΕΚ, από το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων της χώρας που δηλώνονται για τις άμεσες ενισχύσεις και ανέρχονται στο ύψος των 5,5 εκατομμυρίων εκταρίων, το 47% περίπου αποτελούν εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το έτος 2011. Στις ορεινές περιοχές το 56% και πλέον των δυνητικά επιλέξιμων εκτάσεων αποτελούνται από βοσκότοπους.

Συνεπώς για να μην υπάρχουν απώλειες στις ενισχύσεις είναι εξαιρετικά αναγκαίο να διευκρινιστεί ποιες ακριβώς εκτάσεις περιλαμβάνονται σε εκείνες που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι.

Στην επιστολή επίσης τονίζεται ότι οι λιβαδικές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα μέγεθος της τάξεως των 16 εκατ. στρεμμάτων, το οποίο υπολείπεται σημαντικά της συνολικά επιλέξιμης έκτασης βοσκοτόπων (26 εκατ. στρέμματα) που δηλώνεται. Συνεπώς, ο ορισμός του χαρακτηρισμού των βοσκοτόπων που περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο από την Επιτροπή κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις για την ΚΑΠ μετά το 2013 αποκτά τεράστια σημασία για το μέγεθος που θα χρησιμοποιεί κάθε κράτος μέλος.

Για το λόγο αυτό η πρόταση των κτηνοτρόφων είναι να αντικατασταθεί ο όρος «permanent grassland», που αποδίδει περιοριστικά την έννοια της μόνιμης λιβαδικής έκτασης με το σωστό όρο, που είναι «permanent pasture», οποίος αποδίδει ορθότερα και ευρύτερα τον ορισμό του μόνιμου βοσκότοπου.

You might also like