Η γεωργία, μέρος της λύσης των δημοσιονομικών προβλημάτων της Ε.Ε.

Ιδιαίτερες συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Paolo de Castro και με τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Dacian Ciolos είχε ο υπηρεσιακός υπουργός ΥΠΑΑ&Τ στο περιθώριο των εργασιών της άτυπης Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στη Δανία, στις 5 Ιουνίου. Και οι δυο εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. εξέφρασαν στον καθ. Ναπ. Μαραβέγια τη συμπαράστασή τους στην προσπάθεια της χώρας μας να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση.

Ο καθ. Ναπ. Μαραβέγιας εκπροσώπησε την Ελλάδα στην άτυπη σύνοδο της οποίας το θέμα ήταν «η συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα στον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας».

Στη Σύνοδο μετείχαν –πέραν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ΟΟΣΑ, των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Οργανώσεων αλλά και της Ευρωπαϊκής Bιομηχανίας Tροφίμων.

Τόσο ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και Υπουργοί κρατών μελών, όπως της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, υποστήριξαν ότι η Ευρωπαϊκή γεωργία συμβάλλει αποδεδειγμένα στο «πρασίνισμα» της οικονομίας. Τόνισαν όμως ότι για να ανταποκριθεί η γεωργία στις αυξημένες απαιτήσεις, παραμένοντας βιώσιμη, θα πρέπει να στηρίζεται αποτελεσματικά, τόσο το εισόδημα των αγροτών όσο και οι καινοτόμες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου.

Υπήρξαν βέβαια και Υπουργοί, που τάχθηκαν μεν υπέρ της ενίσχυσης των επενδύσεων και της εισαγωγής καινοτόμων λύσεων στον αγροτικό τομέα, χωρίς όμως αυξημένες δαπάνες για εισοδηματικές ενισχύσεις έστω και αν χρειασθεί η κάλυψη διατροφικών αναγκών της Ευρώπης από τη διεθνή αγορά.

Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε τη συμβολή της γεωργίας στον αειφορικό μετασχηματισμό της οικονομίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Επεσήμανε ότι η γεωργία αποτελεί μέρος της λύσης των σημερινών δημοσιονομικών προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη στον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας. «Τόσο ο 1ος όσο και ο 2ος πυλώνας της ΚΑΠ πρέπει και ήδη συνεισφέρουν στην πράσινη μετάβαση μιας σύγχρονης οικονομίας. Χρειάζεται, όμως, αποτελεσματική στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, επικέντρωση στην καινοτομία και στη διάδοση της γνώσης, στην αλληλοσυμπλήρωση χωρίς επικαλύψεις και στην απλούστευση, ώστε οι υποχρεώσεις από την εφαρμογή των μέτρων να μην λειτουργούν αποθαρρυντικά, ακυρώνοντας τους στόχους της αειφορίας. Η εφαρμογή της αρχής της αιρεσιμότητας στο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης απειλεί τη συμβολή της γεωργίας στην βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα» τόνισε μεταξύ άλλων, ο Έλληνας υπουργός.

Κατά την ομιλία του υπογράμμισε ότι η βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, με ανάπτυξη των τοπικών αγορών και ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας των γεωργών, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση στην τοπική οικονομία. Η ΚΑΠ και οι κανόνες για την εσωτερική αγορά οφείλουν να στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Σημείωσε επίσης το ρόλο της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία πρέπει να προσαρμόζει τις κατευθύνσεις της προς τις παραγωγικές ανάγκες και να δίνει έμφαση σε καινοτόμες δράσεις, που προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους, μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα του αγροδιατροφικού κλάδου. «Ο αγροδιατροφικός τομέας επηρεάζει τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας και επηρεάζεται άμεσα από τις πολιτικές μας. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας τροφίμων με ηγετικό ρόλο στην διαμόρφωση της αγροδιατροφικής πολιτικής, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι λοιπόν κρίσιμο να απαιτήσει την υιοθέτηση ανάλογων πολιτικών και από τρίτες χώρες ώστε τα προϊόντα που εισάγονται να ακολουθούν αυστηρά πρότυπα, ανάλογα με εκείνα της ΕΕ ή να είναι απολύτως διακριτά. Έτσι θα προστατεύεται αποτελεσματικά ο καταναλωτής, το περιβάλλον αλλά και η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής γεωργίας» κατέληξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.

You might also like