Ανάσα στο πρόβλημα ασφάλισης εξαγωγών προς Ελλάδα

Μεγάλοι όμιλοι ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (Euler Hermes, Coface, κλπ.) διέκοψαν την ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων προς Έλληνες εισαγωγείς, προβάλλοντας ως αιτιολογία την οικονομική κατάσταση και την πολιτική αβεβαιότητα που επικρατούν στην Ελλάδα.

Σαν αποτέλεσμα, φτάνει σε οριακό σημείο το ήδη υπαρκτό πρόβλημα των Ελλήνων εισαγωγέων που υποχρεούνται να προκαταβάλουν την αξία των προϊόντων που εισάγουν, πράγμα που δυσχεραίνει τη θέση τους, η οποία είναι ήδη βεβαρημένη από την έλλειψη παροχής χρηματοδότησης από τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες και από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Όπως ανακοίνωσε από τις 13 Ιουνίου ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων – ΟΑΕΠ, το θέμα αυτό δημιουργεί πολύ αρνητικές επιπτώσεις και σε πολλές ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν εισαγόμενες πρώτες ύλες προκειμένου να ετοιμάσουν τις εξαγωγικές παραγγελίες για πελάτες του εξωτερικού.

Σε μια θετική εξέλιξη, μετά από όλη αυτή τη δυσκολία, ο ΟΑΕΠ ενημέρωσε για μια ευνοϊκή έκβαση που αναμένεται, όχι να λύσει, αλλά τουλάχιστον να μετριάσει σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα που έχει προκύψει για τους Έλληνες εισαγωγείς.

Πρόκειται για μία πρόσφατη τροπολογία της «Ανακοίνωσης» (Communication) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την Ασφάλιση των Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων. Η παραπάνω τροπολογία της «Ανακοίνωσης» ισχύει από τις 20 Απριλίου 2012 και δημοσιεύτηκε στις 21 Απριλίου 2012 στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εδώ).

Με την τροπολογία της «Ανακοίνωσης» της Κομισιόν, η Ελλάδα εξαιρείται από τη λίστα των «εμπορεύσιμων χωρών», οπότε οι εξαγωγείς χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να ασφαλίζουν τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις προς Έλληνες εισαγωγείς στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Euler Hermes (Γερμανίας), Coface (Γαλλίας), Sace (Ιταλίας), Atradius (Ολλανδίας), ONDD (Βελγίου), Sesce (Ισπανίας), Cosec (Πορτογαλλίας), κλπ., οι οποίοι θα καλύπτονται πλήρως από τα Υπουργεία Οικονομικών των χωρών τους.

You might also like