Εξώδικο ΣΕΚ στον ΕΛΓΟ

Με εξώδικο στρέφεται ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας προς τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ θέτοντας και πάλι το θέμα των αρμοδιοτήτων του πρώην ΕΛΟΓΑΚ. Με το εξώδικο ο ΣΕΚ ζητά από τον Οργανισμό να του γνωστοποιήσει τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και αφορούν τα προϊόντα κρέας και γάλα, κυρίως σε ότι αφορά τον τομέα των ελέγχων και το ύψος της δαπάνης που απαιτήθηκε για τις συγκεκριμένες ενέργειες, δεδομένου του χαρακτήρα της ανταποδοτικότητας των κρατήσεων.

«Η ενέργεια αυτή είναι ένα ακόμη βήμα στον μακρόχρονο αγώνα του ΣΕΚ να εξαντλήσει όλα τα μέσα που παρέχουν οι νόμοι», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση «ώστε να διασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών των κτηνοτρόφων και να παταχθεί το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων στο γάλα και τα παράγωγά του όπως και στο κρέας, που με επιτυχία ο ΕΛΟΓΑΚ είχε καταφέρει να χτυπήσει».

You might also like