Μέχρι 15/8 αιτήσεις για απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων

Αιτήσεις ενίσχυσης για τη «διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων», δέχεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι τις 15 Αυγούστου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν στο μέτρο 214 – Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Δράση 3.1.

Επισημαίνεται ότι η Δράση αυτή εντάσσεται στη μεγάλη προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διατήρηση και αξιοποίηση των πόρων του γενετικού υλικού, δηλαδή της πλούσιας βιοποικιλότητας του τόπου μας, στην παραγωγική διαδικασία και ειδικά στην παραγωγή ντόπιων, παραδοσιακών προϊόντων, ονομασίας προέλευσης κλπ.

You might also like