Συνέδριο των Νέων Αγροτών για τις νέες μορφές συνεργασιών

Τις πραγματικές Πετυχημένες Αγροτικές Περιπτώσεις (Success Stories Demonstration) με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (καλλιέργειες ή εκτροφές) θα παρουσιάσουν νέοι αγρότες στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, που θα γίνει 6-9 Σεπτεμβρίου, στο Ελατοχώρι Πιερίας, με θέμα «Νέες Μορφές Συνεργασιών στην Ύπαιθρο».

Το συνέδριο διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ που προσκαλεί τις νέες και νέους αγρότες, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παρουσίαση της πετυχημένης αγροτικής δραστηριότητάς τους.

Μπορούν να μετέχουν νέοι αγρότες 18-40 ετών από όλους τους τομείς αγροτικής δραστηριότητας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία και συμπληρωματικά: ενέργεια, μεταποίηση, εμπορία, αγροτουρισμό), αφού το δηλώσουν μέχρι 25 Αυγ 2012, και μέχρι την συμπλήρωση 30 υποψήφιων πετυχημένων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ενδιαφέρουν κυρίως πετυχημένες πρακτικές που εφαρμόσθηκαν και αποδίδουν αξιόλογα οικονομικά αποτελέσματα, εντός Ελλάδος. Σαφώς δεν ενδιαφέρουν εξαιρετικές ιδέες, που όμως δεν έχουν αποδώσει ακόμα, ή βρίσκονται στην φάση σχεδιασμού, ή απλώς αγοράσθηκαν και ελπίζεται να αποδώσουν.

You might also like