Προγράμματα κατάρτισης από τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Την έναρξη 121 προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν τρεις χιλιάδες νέους αγρότες ανακοίνωσε ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα». Πρόκειται για 78 προγράμματα φυτικής παραγωγής (κηπευτικά, ελαιοκομία, αμπελουργία, φυτά μεγάλης καλλιέργειας κ.λπ.), 29 ζωικής παραγωγής (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, μελισσοκομία κ.λπ.) και 14 φυτικής – ζωικής παραγωγής (μικτά).

Η κατάρτιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων στον Πρωτογενή τομέα («Νέοι Γεωργοί»), του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων προκύπτει από το αρχείο των υπόχρεων Εκπαίδευσης Νέων Αγροτών, που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», Άξονας 1 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με βάση την ημερομηνία ένταξής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (τηλ. 210 – 8821404).

Ο αριθμός και το είδος των προγραμμάτων σε κάθε νομό, καθώς και το αναλυτικό θεματικό περιεχόμενο τους, βρίσκεται αναρτημένο στη διεύθυνση www.elgo.gr.

 

Ποιες επαγγελματικές σχολές θα λειτουργήσουν

Με άλλη απόφαση του ΕΛΓΟ ανακοινώθηκαν οι επαγγελματικές σχολές που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2012-2013. Οι σχολές αυτές ξεκινούν την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και η εκπαιδευτική περίοδος λήγει στις 28/6/2013. Οι σχολές συγκεκριμένα είναι:

  • Γαλακτοκομική Ιωαννίνων με ειδικότητα: Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
  • Αβερώφειος Λάρισας με ειδικότητες: α. Αγροτικών Μηχανημάτων και
    β. Ζωοτεχνίας
  • Καλαμπάκας με ειδικότητα: Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής Επίπλου
  • Συγγρού με ειδικότητα: Φυτοτεχνικών  Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  • Μεσσαράς Κρήτης με ειδικότητα: Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
  • Νεμέας με ειδικότητα: Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες των σχολών.

 

You might also like