Παγκόσμια ημέρα διατροφής

Με θέμα «Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί – Κλειδί για τη Σίτιση του Κόσμου» γιορτάζεται η φετινή Ημέρα Διατροφής που έχει καθιερωθεί για τις 16 Οκτωβρίου. Το θέμα επιλέχτηκε για να αναδειχθεί ο ρόλος των συνεταιρισμών στη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων και στη συμβολή τους στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής ο ΕΦΕΤ υπογραμμίζει ότι «η ασφάλεια και η ποιότητα της διατροφής αποκτούν όλο και περισσότερο κεντρική θέση στο πεδίο των προσδοκιών, της ανησυχίας και των ενδιαφερόντων του σύγχρονου πολίτη – καταναλωτή. Αποτελούν με λίγα λόγια κεντρικό ζήτημα για την ποιότητα της ζωής στη σημερινή κοινωνία. Ο ΕΦΕΤ καταβάλλει μία σταθερή και συστηματική προσπάθεια για τη λειτουργία ενός νέου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ασφάλειας για τα τρόφιμα στη χώρα μας. Ενός συστήματος που θα διασφαλίζει στον Έλληνα καταναλωτή μία αναβαθμισμένη ποιότητα τροφίμων μέσα από τον προληπτικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο έλεγχο της τροφικής αλυσίδας που θα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους».

You might also like