Νέος Αγροτικός Συνεταιρισμός Δυτ. Θεσσαλίας. Πρόεδρος ο κ. Ι. Κουτσωνάς

Στις 5 Δεκεμβρίου έγιναν εκλογές για την ανάδειξη της πρώτης εκλεγμένης διοίκησης του αγροτικού συνεταιρισμού αγελαδοτρόφων και προβατοτρόφων Δυτ. Θεσσαλίας, καθώς και του εποπτικού Συμβουλίου. Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν σχεδόν όλα τα μέλη.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας για το Δ.Σ εκλέχτηκαν:
Πρόεδρος: Κουτσωνάς Ιωάννης του Παύλου Αντιπρόεδρος: Βαϊόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου
Γραμματέας:Παπακώστας Γεώργιος του Κων/νου Ταμίας: Τσιόγκας Γεώργιος του Κων/νου
Μέλη: Γελαδάρης Αργύριος του Αποστόλου, Γεωργολόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου, Γκότας Ευθύμιος του Ιωάννη

You might also like