Το Πρόγραμμα του Meat Place Tour

Εδώ θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για το Meat Place Tour:

  • Ξάνθη 20 Ιανουαρίου
  • Τρίπολη 17 Φεβρουαρίου
  • Θεσσαλονίκη 10 Μαρτίου (Έκθεση Detrop)
  • Αθήνα 12 Μαΐου
  • Ιωάννινα 19 Μαΐου
  • Κοζάνη 20 Μαΐου
  • Λάρισα 26 Μαΐου
  • Ηράκλειο Κρήτης 9 Ιουνίου.
You might also like