Νο 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

  • Άρθρο. του κ. Γεώργιου Ζέρβα Meat Control από την Οργανωτική Computers AE. Το κρέας υπό έλεγχο
  • Πολυγεγονός. Meat Days 2013 Ραντεβού στις 19,20 & 21 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo
  • Συνέντεξη.«Να αξιοποιήσει το κράτος τις δυνατότητες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου» Γεώργιος Ζέρβας Καθηγητής Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας
  • Νέος αγορανομικός κώδικας .Οι αλλαγές και τα νέα δεδομένα που εισάγει στην αγορά
  • Ο ρόλος του κρέατος στη διατροφή του ανθρώπου. Η θρεπτική του αξία και η συνεισφορά του στην υγεία
  • Παρουσίαση εταιρείας. ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΕΠΕ. Βοηθητικές ύλες και καινοτόμα προϊόντα για το κρέας.
  • Συνταγή. Ο επικεφαλής chef της Σχολής Μαγειρικής ETOILE κ. Γιώργος Τομαράς προτείνει μεσογειακές γεύσεις.
  • Συνδικαλιστικά. Νέα διοικητικά συμβούλια.
  • Οδηγός αγοράς του Meat Place! Ένας κατάλογος, όλες οι κατηγορίες
You might also like