Κτηνοτροφικά προϊόντα αξίας 3 δις ευρώ εισάγει η Ελλάδα

Αισθητή μείωση στην αυτάρκεια της χώρας μας στην παραγωγή κρέατος καταγράφεται τα τελευταία χρόνια με όλους τους κτηνοτροφικούς κλάδους να είναι ελλειμματικοί εξαιτίας της αύξησης των τιμών των ζωοτροφών αλλά και μια σειρά προβλημάτων που καθηλώνουν την κτηνοτροφία ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό στην εθνική οικονομία.

Μιλώντας στο 4ο συνέδριο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, ο ομότιμος καθηγητής της Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Γεώργιος Κιτσοπανίδης, ανέφερε ότι στα κοτόπουλα από 100% που ήταν το 1980, η αυτάρκεια μειώθηκε στο 74%, στο μοσχαρίσιο κρέας από 52% στο 34%, στο χοιρινό από 95% στο 37%, αντίστοιχα. Η αυτάρκεια στο αγελαδινό γάλα σήμερα ανέρχεται στο 70%.

Σήμερα όλοι οι τομείς της κτηνοτροφίας είναι ελλειμματικοί, επισήμαναν οι ερευνητές, αφού εισάγουμε κτηνοτροφικά προϊόντα αξίας 3 δις ευρώ περίπου. Το έλλειμμα στο εμπορικό αγροτικό ισοζύγιο το 2010 ήταν 1,898 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το έλλειμμα σε ζώντα ζώα, κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα ήταν 1,563 δις ευρώ.

Συμπερασματικά, η ζωική παραγωγή είναι ο τομέας ο οποίος μπορεί να δώσει μια ώθηση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει χώρα με αυτάρκεια στον πρωτογενή τομέα με την παραγωγή εγχώριων ζωοτροφών και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Όπως κατέληξαν οι ερευνητές του συνεδρίου, είναι προτιμότερη η επιδότηση της καλλιέργειας ψυχανθών για παραγωγή χονδροειδών και συμπυκνωμένων ζωοτροφών, αντί της αγρανάπαυσης της γης, με πολλαπλά οφέλη για το χωράφι, τον αγρότη, την κτηνοτροφία και την Εθνική Οικονομία.

You might also like