ΣΕΚ: Σχέδιο «σωτηρίας» της κτηνοτροφίας

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων για την βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας παρουσίασε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) στην ημερίδα που διοργάνωσε στο πλαίσιο της έκθεσης Ζootechnia 2013.

Για την ανάπτυξη ισχυρής κτηνοτροφίας ο πρόεδρος του ΣΕΚ κ. Παναγιώτης Πεβερέτος τόνισε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα όπως η διευθέτηση του ζητήματος των βοσκοτόπων, η στήριξη της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών, η στήριξη της Γενετικής Βελτίωσης και οι αυστηρότατοι έλεγχοι στην αγορά για το χτύπημα των ελληνοποιήσεων και η προάσπιση των προϊόντων ΠΟΠ.

Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΚ κ. Ελευθέριος Γίτσας περιέγραψε τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία σήμερα και τόνισε την ανάγκη αλλαγής και επανασχεδιασμού της κτηνοτροφίας με κατεύθυνση την εκτατικοποίηση. Εξέφρασε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου κανόνα διαχείρισης των βοσκότοπων και πρότεινε:

• Άμεση οριοθέτηση των βοσκοτόπων, ορισμός της βοσκοϊκανότητας και κατανομή τους σε πραγματικούς κτηνοτρόφους, το δε τέλος βοσκής, όπου υπάρχει, να χρησιμοποιείται για τη βελτίωσή τους.

• Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη διαχείριση των βοσκοτόπων με παραχώρησή τους για 10 τουλάχιστον έτη, ώστε να είναι σύμφωνο με τη νέα ΚΑΠ και να μπορεί ο κτηνοτρόφος να προβαίνει σε μακροχρόνιους προγραμματισμούς και βελτιώσεις αυτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του Οικονομολόγου – Συμβούλου Ανάπτυξης του ΣΕΚ κ. Παρασκευά Παρασκευόπουλου, ο οποίος πρότεινε την ίδρυση δικτύου καινοτόμων κτηνοτροφικών μονάδων, 100 έως 200 σε όλη την Ελλάδα, όπου θα δράσει υποστηρικτικά και καινοτόμα στην προώθηση των παραπάνω στόχων καθώς και η σύγκλιση μιας Ενωτικής Εθνικής Συνδιάσκεψης της Κτηνοτροφίας, με προτεραιότητα την σωτηρία και την ανασυγκρότηση του κλάδου που θα σηματοδοτήσει τη φυγή προς τα εμπρός για τη νέα κτηνοτροφία.

You might also like