Υποχρεωτική η αναγραφή προέλευσης του κρέατος από το Δεκέμβριο του 2014

Από τις 14 Δεκεμβρίου του 2014 τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός 1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές», όπου προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης για το χοιρινό και το πρόβειο κρέας καθώς και τα πουλερικά.

Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του παρόντος υποχρεωτική για το βόειο κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας στην Ε.Ε. μετά την κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών. Σύμφωνα με τον κανονισμό οι ειδικές απαιτήσεις καταγωγής μπορούν να διαφέρουν από τον έναν τύπο κρέατος στον άλλο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των ζωικών ειδών. Αναφέρει δε ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, μέσω εκτελεστικών κανόνων, η καθιέρωση υποχρεωτικών απαιτήσεων που θα μπορούν να ποικίλλουν από τον έναν τύπο κρέατος στον άλλο, λαμβανομένης υπ’ όψιν της αρχής της αναλογικότητας και του διοικητικού φόρτου για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και τις αρχές επιβολής του νόμου.

You might also like