ΠΕΤΕΤ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την επισήμανση και παρουσίαση των τροφίμων

Η διοίκηση της Π.Ε.ΤΕ.Τ ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση ανοιχτής εκδήλωσης με θέμα την επισήμανση και παρουσίαση των τροφίμων(καν.1169/2011). Εισηγητές ήταν οι κ.κ.:

1. Ηλίας Αλεξίου, Ελεγκτής τμήματος εμπορίου Π.Ε. Δυτικής Αθήνας.

2. Αντώνης Καμπάνης, Διευθυντής Νομικών θεμάτων της Nestle Hellas και μέλος της επιστημονικής επιτροπής της ΠΕΤΕΤ.

3. Ιωάννης Σμαρνάκης, Πρόεδρος της ΠΕΤΕΤ – Διευθυντής Εργοστασίου και R&D, Pallas – Λάβδας Ζαχαρώδη προϊόντα.

Η υψηλή προσέλευση από στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων αλλά και νέους συναδέλφους και η ζωντανή συζήτηση που ακολούθησε τις εισηγήσεις, υποχρεώνει τη διοίκηση της ΠΕΤΕΤ να καθιερώσει τέτοιου είδους εκδηλώσεις επιμόρφωσης των μελών της και μάλιστα να διευρύνει τον χαρακτήρα τους, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωσή της. Και καταλήγοντας προσθέτουν: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συμμετέχοντες, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Το Chef Club για την αίθουσα που μας διέθεσε. Προσωπικώς ευχαριστούμε την κυρία Θεοδώρα Κλαδά, πρόεδρο του Τμήματος Τροφίμων της Ε.Ε. Χημικών για την παρουσία και την συμβολής στην εκδήλωσης μας».

You might also like