Σύμφωνο συνεργασίας της ΕΔΟΚ με την Interbev

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) και η Γαλλική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (INTERBEV), υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της INTERBEV στο πλαίσιο της παγκόσμιας έκθεσης SOMMET DE L’ELEVAGE 2017 – FR στο CLERMONT-FERRAND της Γαλλίας, στις 4-7 Οκτωβρίου 2017. Την Ελληνική αντιπροσωπία αποτελούσαν ο Πρόεδρος κ. Λευτέρης Γίτσας, ο Γενικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Γεωργούδης και το μέλος του ΔΣ και Ταμίας κ. Χαράλαμπος Πανταζής. Την αντιπροσωπεία συνόδευσε και η Διευθύντρια της SOPEXA Ελλάς κ. Βίκυ Κωστοπούλου, με την ιδιότητα του φορέα υλοποίησης του προγράμματος MeettheLamb για λογαριασμό της ΕΔΟΚ.

Η τελική υπογραφή της συμφωνίας εντάσσεται στο βασικό στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΔΟΚ για την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών με αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, όπως και η πρόσφατη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV). Με τον τρόπο αυτό προωθείται αμοιβαία η λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων για την επίτευξη των κοινών στόχων τους που είναι, η προαγωγή του κλάδου του κρέατος αλλά και η ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα.

Η Ελληνική πλευρά αποβλέπει στην παροχή από μέρους της INTERBEV τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και για την πρόσβασή της σε πληροφορίες και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα σχετικά με τον τομέα του κρέατος. Η Γαλλική πλευρά, στηρίζοντας την ΕΔΟΚ, αποβλέπει στην διεύρυνση του θεσμού των διεπαγγελματικών οργανώσεων στις χώρες της ΕΕ και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνεται επίσης η προώθηση της εθνικής-τοπικής ταυτότητας του κρέατος και των προϊόντων του, η ανταλλαγή πληροφοριών για τη στήριξη του ελέγχου των ασθενειών που απομειώνουν το ζωικό κεφάλαιο και υποβαθμίζουν την ποιότητα των προϊόντων καθώς και η από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το κρέας ως καταναλωτικό προϊόν στη συζήτηση με τα θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Προβλέπονται επισκέψεις στελεχών της INTERBEV που θα πραγματοποιήσουν ομιλίες και θα λάβουν μέρος σε ημερίδες και συσκέψεις που θα ζητηθούν από την ΕΔΟΚ και θα είναι σχετικές με σύγχρονα επαγγελματικά θέματα και την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων. Αντίστοιχα, στελέχη της ΕΔΟΚ θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις στη Γαλλία για να λάβουν μέρος σε ανάλογες εκδηλώσεις και παράλληλα να ενημερωθούν για τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της INTERBEV.

Παράλληλα, η Γαλλική πλευρά θα ενημερώνει την ΕΔΟΚ για σημαντικές συναντήσεις εργασίας και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις στις οποίες στελέχη και μέλη της ΕΔΟΚ με τη συμμετοχή τους θα αποκτήσουν επαφές και εμπειρίες που θα μπορούν να αξιοποιηθούν στον αποτελεσματικότερο χειρισμό επίκαιρων θεμάτων και στην προαγωγή του τομέα του κρέατος στη χώρα μας. Η συμφωνία συνεργασίας που υπογράφεται από τoν κ. Λευτέρη Γίτσα και τον κ. Dominique Langlois, Προέδρους των δύο οργανώσεων, τίθεται σε ισχύ άμεσα. Στη διάρκεια της ισχύος της μπορεί να αποφασίζεται η διακοπή ορισμένων ή η ανάληψη νέων δράσεων, μετά από κοινή απόφαση των συμμετεχόντων.

You might also like