Ε. Γίτσας: «Η θέση όλων των κλάδων κρέατος είναι στην ΕΔΟΚ»

Με ανοικτή επιστολή ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος κ. Ελευθέριος Γίτσας κάνει μια συνοπτική ανασκόπηση της 4χρονης πορείας της ΕΔΟΚ, παρουσιάζοντας τη δυναμική της και την αναγνώριση που έχει λάβει ο φορέας. Εστιάζει στην ελλιπή παρουσία και υποστήριξη της πολιτείας και τονίζει ότι είναι απαραίτητη και καθοριστικής σημασίας η διεύρυνση της Διεπαγγελματικής μέσω της συμμετοχής όλων των κλάδων του κρέατος σε αυτή.

Αυτολεξεί η επιστολή του κ. Γίτσα αναφέρει τα εξής:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή μου επικοινωνώ μαζί σας επειδή αισθάνομαι την ανάγκη να σας μεταφέρω τις θέσεις μου για την παρούσα κατάσταση της ΕΔΟΚ και να σας παρουσιάσω τις σκέψεις μου για το μέλλον. Όπως γνωρίζετε και όλοι γενικά το αναγνωρίζουν, η ΕΔΟΚ, παρά την πρόσφατη ίδρυσή της – το νεαρό της ηλικίας της, θα έλεγα – έχει ήδη δημιουργήσει ιστορία στον τομέα των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

Είναι η μοναδική επίσημα θεσμικά αναγνωρισμένη οργάνωση, έχει επιτύχει την πρώτη διεπαγγελματική συμφωνία στη χώρα,την οποία έχει αναγνωρίσει επίσημα με ΦΕΚ και το ΥΠΑΑΤ ως εποπτεύουσα αρχή, έχει συνάψει και εφαρμόζει συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και συμμετέχει ενεργά σε ομάδες εργασίες στις Βρυξέλλες. Έχει πραγματοποιήσει πανελλήνιες εκδηλώσεις και εφαρμόζει ήδη ένα μεγάλο πρόγραμμα της ΕΕ για την προβολή του πρόβειου κρέατος. Επίσης, στις επιδιώξεις της είναι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων των ΠΣΕΑ και ΠΑΑ συνεργαζόμενη με ομάδες, οργανώσεις παραγωγών, συνεταιρισμούς κτηνοτροφικούς και περιφέρειες της χώρας συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του τομέα του κρέατος γενικά και ειδικότερα όλων των επαγγελματικών κλάδων αυτού. Από αυτή την εβδομάδα μάλιστα λειτουργούμε και στα ανανεωμένα γραφεία μας όπου θα μπορούμε να σας υποδεχθούμε ατομικά και συλλογικά για διαβουλεύσεις και σχεδιασμό δράσεων.

Βέβαια, αναγνωρίζουμε πως πολλά δεν έγιναν ακόμη και φυσικά πολλά πρέπει να γίνουν στο μέλλον, αλλά η ΕΔΟΚ είναι πλέον μια πραγματικότητα στο χώρο, όπως άλλωστε φαίνεται και από το γεγονός πως καθημερινά και σχεδόν ταυτόχρονα, περισσότερα από ένα άρθρα στον ειδικό τύπο αναφέρονται στις δραστηριότητές της.

Απούσα η πολιτεία

Εν τούτοις, σε αυτή τη φάση η ΕΔΟΚ αντιμετωπίζει και προβλήματα, που προέρχονται κυρίως από την έλλειψη μακροχρόνιας εμπειρίας όλων μας στη λειτουργία οργανισμών που έχουν ως βάση την συναίνεση και την από κοινού αναζήτηση λύσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν συμβάλλει ούτε η πολιτεία η οποία στον τόσο σύνθετο και δύσκολο τομέα του κρέατος προτιμά τις μονομερείς λύσεις και τον επιφανειακό διάλογο. Υπενθυμίζουμε πως έχουμε ζητήσει από πολύ καιρό τη σύσταση μιας Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή των κρατικών φορέων και της ΕΔΟΚ για την αναζήτηση από κοινού λύσεων στα θέματα της ιχνηλασιμότητας και των ελέγχων, η οποία παρά τις αρχικές υποσχέσεις δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.

Εισδοχή νέων μελών

Η διεύρυνση της ΕΔΟΚ, η οποία είναι απαραίτητη και αποτελεί στόχο μας από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της οργάνωσης, έχει γίνει αντικείμενο παραπληροφόρησης και εργαλείο πολεμικής εναντίον μας. Η καθαρή θέση μας σχετικά είναι πως, η ΕΔΟΚ μετά από 4 χρόνια λειτουργίας της έχει ήδη αποφασίσει την εισδοχή νέων μελών. Όμως η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς σεβασμό στο καταστατικό της που προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εισδοχής νέων μελών, την οποία όλοι πρέπει να ακολουθήσουν. Το καταστατικό προβλέπει επίσης ρητά πως τα νέα μέλη θα εκπροσωπούνται στο νέο ΔΣ που θα σχηματισθεί, ενώ ταυτόχρονα η είσοδος τους θα αποτυπώνεται στο καταστατικό της οργάνωσης. Η εφαρμογή της διεπαγγελματικής συμφωνίας, της πρώτης στη χώρα στο θεσμό των διεπαγγελματικών οργανώσεων, είναι το ορόσημο που δίνει στην οργάνωση την απαραίτητα οικονομική ανεξαρτησία για τη διεκδίκηση των θέσεων όλων των επαγγελματικών κλάδων της οργάνωσης.

Η πολεμική εναντίον της εφαρμογής της, βλάπτει την ίδια την ουσία του θεσμού. Αν θέλουμε να προβάλλουμε τις θέσεις μας με επεξεργασμένα προγράμματα και νομικά επιχειρήματα, η οικονομική ανεξαρτησία μας είναι μονόδρομος. Κάθε προσπάθεια υπονόμευσης αυτής της διαδικασίας, όπως γίνεται από ορισμένους φορείς του τομέα, είναι τουλάχιστον ολέθρια και ακόμη περισσότερο, όταν γίνεται με το γνωστό εκβιαστικό τρόπο. Η θέση μας είναι η συναίνεση και η συνεργασία. Η ΕΔΟΚ θα προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματά της μέσα απότο διάλογο και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Εργαλείο μας είναι οι διεπαγγελματικές συμφωνίες, με τις οποίες μπορούμε να επιβάλλουμε στην πράξη με ισοτιμία και ομοφωνία τις κοινές μας προτάσεις, αφού τις θεμελιώνουμε διαδικαστικά και θεσμικά-νομικά. Χρειάζεται όμως να προχωρήσουμε μαζί. Η θέση όλων όσων υπηρετούν τους διαφορετικούς κλάδους του κρέατος είναι στην ΕΔΟΚ και συνεργαζόμενοι θα καταφέρουμε νίκες επωφελεία όλου του τομέα, των Ελλήνων καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γίτσας Ελευθέριος

Πρόεδρος της ΕΔΟΚ

You might also like