Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας: Εν αναμονή απόφασης για ρύθμιση χρεών

 

Εν αναμονή της απόφασης για την ρύθμιση των χρεών του βρίσκεται ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Δημήτρη Πετανίτη.

Όπως αναφέρει ο κ. Πετανίτης σε συνέντευξη στον Ταχυδρόμο Άρτας, «η ψήφιση του εξωδικαστικού μηχανισμού δείχνει την βούληση της κυβέρνησης να συμβάλλει ώστε να δοθεί λύση, όμως αν θα χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο ή άλλο θα το συμφωνήσουμε με τον κύριο πιστωτή που είναι η υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω του ΕΦΚΑ. Μοναδικό άλλωστε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Συνεταιρισμός είναι ο δανεισμός, χωρίς να έχει κάποιο λειτουργικό ή άλλο πρόβλημα διάθεσης προϊόντων».

Ο ΑΠΣ Άρτας έχει ρυθμίσει όλα τα χρέη του, τα οποία «κατά 80% έχουν ήδη εξοφληθεί, ενώ μέχρι τέλος του έτους σχεδόν εξοφλούνται και όλες οι υπόλοιπες οφειλές προς προμηθευτές», λέει ο πρόεδρός του, που υπογραμμίζει ότι η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, ποτέ δεν υπήρξε κυρίαρχο ζητούμενο για τον Συνεταιρισμό: «ο Συνεταιρισμός ζητούσε πάντα στρατηγικές συνεργασίες. Κι αυτό είναι κάτι που εξακολουθεί να κάνει και να το υλοποιεί -πιστεύω- με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι σήμερα υπάρχει μεγάλη αποδοτική συνεργασία τόσο με την εταιρεία Νιτσιάκος όσο και με τον Αγροτικό-Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων Πίνδος, σε αγορά πρώτων υλών και ζωοτροφών, αλλά και σε σφαγές κοτόπουλων στο υπερσύγχρονο σφαγείο μας. Τέτοιες συνεργασίες ναι, τις θέλουμε και τις αναζητούμε».

Εκτός από το φυραματοποιείο, που τέθηκε ξανά σε λειτουργία εδώ και δύο μήνες, ο κ. Πετανίτης μιλά για αρκετές ακόμη βελτιώσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα: «Το φυραματοποιείο τέθηκε πράγματι ξανά σε λειτουργία εδώ και δύο μήνες και ήδη καλύπτεται το 65% των αναγκών του Συνεταιρισμού. Αυτό σημαίνει καλύτερο έλεγχο ποιότητας παραγόμενης τροφής. Βελτίωση κόστους φυράματος, άρα βελτίωση αποδόσεων προς τον παραγωγό που το μεταφράζει σε μεγαλύτερη κερδοφορία. Πετυχαίνουμε καλύτερο βάρος παραγόμενων κοτόπουλων, το οποίο ευνοεί και την λειτουργία του σφαγείου, καθόσον βελτιώνει τις αποδόσεις σε κρέας. Έχουν στο μεταξύ γίνει βελτιώσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό του σφαγείου ύψους 300.000 ευρώ μέσα στον Μάιο και στο εργοστάσιο ζωοτροφών έχουν δαπανηθεί ήδη 200.000 ευρώ για εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις. Και έπεται συνέχεια».

Πηγή: insider.gr

 

You might also like