Γιάννης Σμαρνάκης: «Είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη η παρουσία Τεχνολόγου Τροφίμων στην παραγωγική διαδικασία της βιοτεχνίας – βιομηχανίας»

 

 

Ποιος είναι ο ρόλος του Τεχνολόγου Τροφίμων στη βιομηχανία και ποια είναι τα επαγγελματικά του δικαιώματα; Στα ερωτήματα αυτά απαντά διεξοδικά και με σαφήνεια ο κ. Γιάννης Σμαρνάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων / ΠΕΤΕΤ, η οποία στηρίζει ανελλιπώς και έχει πάντα δυναμική παρουσία στο πλαίσιο της έκθεσης. Μας μιλά επίσης για το αίτημα ένταξης στην κατηγορία ΠΕ για όλους τους επιστήμονες και τεχνολόγους τροφίμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στο δημόσιο καθώς και για τις δύο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει η Ένωση και τα μέλη της στο πλαίσιο των εκθέσεων MEAT & GRILL DAYS και DAIRY EXPO.

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΡΡΑ

[email protected]

 

 

MEAT PLACE: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Τεχνολόγου Τροφίμων στη βιομηχανία; Τι εξασφαλίζει για μια επιχείρηση η ύπαρξη και δράση του Τεχνολόγου Τροφίμων;

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Το σύγχρονο περιβάλλον επιχειρηματικότητας  αναδεικνύει ως αιχμές την ασφάλεια και την καινοτομία. Για να ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες είναι απαραίτητη η  παρουσία Τεχνολόγου Τροφίμων (Τ.Τ.) στην παραγωγική διαδικασία.

Τα πεδία που μπορεί να συμβάλει είναι πολλά και εξαρτώνται τόσο από το μέγεθος όσο και από  το βαθμό οργάνωσης της επιχείρησης καθώς και τους στόχους που τίθενται κάθε φορά.

Η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγή, για τη δημιουργία πρωτοποριακών αλλά και παραδοσιακών τροφίμων, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη μείωση του κόστους, είναι πρόκληση των καιρών όπου ο Τ.Τ. μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προσέγγισή της.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας τόσο στην παραγωγή όσο και στην επισήμανση-παρουσίαση των τροφίμων αποτελεί επίσης ένα προνομιακό πεδίο.

Ο Τ.Τ. είναι ο καταλληλότερος να καλύψει τις ανωτέρω απαιτήσεις ως στέλεχος ή ως εξωτερικός σύμβουλος για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

 

MEAT PLACE: Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα ενός πτυχιούχου Τεχνολόγου Τροφίμων και που μπορεί να εργαστεί; 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι τροφίμων έχουν δικαίωµα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ή ως αυτοαπασχολούµενοι ως εξής:

α. Στις βιοτεχνίες και βιοµηχανίες µε την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίµων καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίµων.

β. Εµπορία και διακίνηση εξοπλισµού βιοµηχανιών και βιοτεχνιών τροφίµων και πρόσθετων υλών.

γ. Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίµων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρµόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.

δ. Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση µελετών οικονοµοτεχνικής σκοπιµότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανιών τροφίµων.

ε. Συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιοµηχανιών τροφίµων.

στ. Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελµατικά αντικείµενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων.

ζ. Άσκηση καθηκόντων εµπειρογνώµονα σε αγορανοµικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίµων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίµων.

Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι τροφίμων µπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικο-τεχνικής ιεραρχίας σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες τροφίµων, υπηρεσίες τροφίµων, συμβουλευτικούς οργανισμούς και εταιρείες πιστοποιήσεων, αναλυτικά εργαστήρια και ως σύμβουλοι ασφάλειας και καινοτομίας.

 

MEAT PLACEΗ ΠΕΤΕΤ έχει δυναμική παρουσία σε κάθε γεγονός που αφορά τα τρόφιμα. Από την εμπειρία σας στη διοργάνωση και συμμετοχή ενημερωτικών εκδηλώσεων διαπιστώνετε ότι υπάρχει έλλειμμα γνώσης όσον αφορά την ποιότητα και τεχνολογία των τροφίμων και ανάγκη για συνεχή ενημέρωση του κόσμου; 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Είναι στρατηγική επιλογή της Ένωσης μας η κατάρτιση των μελών μας αλλά και άλλων συναδέλφων του τομέα τροφίμων που ενδιαφέρονται για τις νέες εξελίξεις με αιχμές την καινοτομία και ασφάλεια.

Παράλληλα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την Ελληνική κοινωνία ενημερώνοντας τους πολίτες, ώστε ν’ αποτρέπονται πλάνες και παραπλάνηση από επιτήδειους.

 

MEAT PLACE: Σε πρόσφατη επιστολή σας προς το Υπουργείο Παιδείας ζητάτε την άμεση νομοθετική ρύθμιση ένταξης στην κατηγορία ΠΕ για όλους τους

επιστήμονες και τεχνολόγους τροφίμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στο δημόσιο, ανεξάρτητη από την γεωπονική ιδιότητα και την συμμετοχή τους στο ΓΕΩΤΕΕ. Θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας αυτό. 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι συνήθης πρακτική, αρκετοί νόμοι να μην εφαρμόζονται με διάφορες προφάσεις και δικαιολογίες. Ο νόμος 4009/2011 έχει τίτλο: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ανώτατης παιδείας. Παράλληλα η εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα στην συνθήκη της Μπολώνια δημιούργησε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στο οποίο ορίζονται έξι επίπεδα. Το έκτο επίπεδο περιλαμβάνει το βασικό πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια-ΤΕΙ).

Τι άλλο χρειάζεται η κυβέρνηση προκειμένου να ενοποιήσει τις Ελληνικές «εφευρέσεις» ΠΕ και ΤΕ; Προφανώς χρειάζεται θάρρος και αντίσταση στις συντεχνίες που απ’ ότι φαίνεται ούτε η παρούσα κυβέρνηση διαθέτει.

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων δε μάχεται κατά άλλων επιστημόνων ούτε αγωνίζεται να γίνει μία ακόμη συντεχνία που θα επιβιώνει με τεχνάσματα εις βάρος της Ελληνικής κοινωνίας. Μέλη μας είναι Επιστήμονες-Τεχνολόγοι Τροφίμων πτυχιούχοι πανεπιστημίων και ΤΕΙ με κοινούς στόχους και επιδιώξεις και υπηρετούμε την επιστήμη μας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σεβασμό στον πολίτη.

 

MEAT PLACE: Στο πλαίσιο της MEAT & GRILL DAYS και της DAIRY EXPO θα πραγματοποιήσετε 2 εκδηλώσεις. Θα θέλαμε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το ποια θέματα θα ενημερωθούν όσοι τις παρακολουθήσουν. 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Προγραμματίζουμε μια επιστημονική ημερίδα στο πλαίσιο της DAIRY EXPO με θέμα «Τάσεις και προοπτικές στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων». Επιλέξαμε ως ομιλητές ανώτατα στελέχη της βιομηχανίας προϊόντων γάλακτος-τυροκομίας προκειμένου να μεταφέρουν πραγματικές γνώσεις και εμπειρίες στους συμμετέχοντες. Παράλληλα η συμμετοχή στελέχους του ΕΦΕΤ, με θέμα την πολιτική μείωσης αλατιού στα τυριά δείχνει πόσο σημαντική είναι η άμεση επικοινωνία του κατ’ εξοχήν φορέα για τα τρόφιμα στην Ελλάδα, με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.  Ο ΕΦΕΤ έχει την απόλυτη στήριξη της Ένωσης μας στο δύσκολο έργο του.

Στο πλαίσιο της MEAT & GRILL DAYS δοκιμάζουμε μια διαδραστική προσέγγιση με τους επαγγελματίες, τεχνίτες και επιστήμονες που ενδιαφέρονται για το κρέας. Τεχνολόγοι τροφίμων από τη βιομηχανία και καθηγητές θα προσεγγίσουν τα θέματα με καινοτόμο διάθεση.

 

You might also like