Συνάντηση ΥπΑΑΤ με ΣΕΒΕΚ: Οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ θα πατάξουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού

Τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο της μεταποίησης προϊόντων κρέατος ανέλυσαν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), στη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι της Τετάρτης (28/8/2019), με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.

Ο κ. Βορίδης από την πλευρά του εξήγησε στους εκπροσώπους του Συνδέσμου την αναγκαιότητα προτεραιοποίησης των ελέγχων του ΕΦΕΤ για την πάταξη των φαινομένων του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Παράλληλα συζήτησε, μεταξύ άλλων, με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου θέματα που αφορούν στον χαρακτηρισμό πολλών μεταποιημένων προϊόντων κρέατος ως ΠΟΠ (Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης), ΠΓΕ (Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης) και ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα) και στις προοπτικές τους όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια αγορά.

Ειδικότερα, από την πλευρά της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής:

Εφαρμογή του Ν. 4492/17 για την εξόφληση από το λιανεμπόριο, των τιμολογίων ευπαθών προϊόντων εντός 60 ημερών και παράλληλη ένταξη στην εν λόγω διάταξη και των παρασκευασμάτων κρέατος (εκτός των αλλαντικών που ήδη έχουν ενταχθεί). Ο Υπουργός ενημερώθηκε ότι η εν λόγω ρύθμιση, που αποτελεί εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας, δεν έχει μέχρι στιγμής πρακτική εφαρμογή. Ο υπουργός επιφυλάχτηκε επί του θέματος, προκειμένου να μελετηθεί τόσο η μέχρι σήμερα πορεία του, σε συνδυασμό με την συναρμοδιότητα με τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εσωτερικών κλπ, καθώς και η πτυχή πιθανών εναρμονισμένων πρακτικών.

Λήψη μέτρων κατά της παρασκευής και διακίνησης νωπού γύρου προς αποφυγή κινδύνων για την δημόσια υγεία. Παρά την πρόσφατη απαγόρευση παρασκευής νωπού γύρου (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), στην πράξη το εν λόγω Μέτρο καταστρατηγείται. Το ΥπΑΑΤ θα επαναφέρει το θέμα μετά τον ορισμό νέου Προεδρείου στον ΕΦΕΤ.

Υποχρεωτική επισήμανση και αυστηροί έλεγχοι στα διακινούμενα στην μαζική εστίαση προϊόντα κρέατος. Συντονισμός των ελέγχων ποιότητας από μία κρατική αρχή και όχι αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων από ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Αγορανομικές υπηρεσίες, Περιφέρειες κλπ. Η εν λόγω πρόταση βρήκε συνολικά σύμφωνο τον Υπουργό. Αναμένεται να δοθεί προτεραιότητα στους ελέγχους του ΕΦΕΤ για την πάταξη των φαινομένων του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Κατάργηση της, υπέρ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ειδικής εισφοράς 0,2% ανά κιλό κρέατος, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει καμία ανταποδοτικότητα προς τον τομέα. Από την πλευρά του Υπουργού εκφράσθηκε η γενική αρχή την οποία πρεσβεύει η παρούσα διακυβέρνηση, για κατάργηση κάθε πρόσθετου διοικητικού βάρους.  Ωστόσο επιφυλάχθηκε προκειμένου να διερευνήσει όλο το καθεστώς, καθώς και τις όποιες ανταποδοτικές δράσεις έχει, έως σήμερα, καλύψει.

Τροποποίηση Π.Δ. 40/1977 για τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις των προϊόντων ζωικής προέλευσης για την άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς κρεάτων και επανέλεγχος τους κάθε 3 ή 5 έτη. Το συγκεκριμένο θέμα είναι καθαρά τεχνικής φύσης και θα ασχοληθεί άμεσα η αρμόδια Διεύθυνση του ΥπΑΑΤ.

Υποβολή του φακέλου ΕΠΙΠ «Ελληνικός γύρος» στην Commission. Παρουσιάσθηκε αναλυτικά στον Υπουργό το ιστορικό της μέχρι σήμερα πορείας του θέματος και η προβλεπόμενη εξέλιξή του μετά και την πρόσφατη νομική απόρριψη των δύο ενστάσεων που είχαν κατατεθεί. Παρουσιάσθηκαν επίσης οι ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η εν λόγω (τελική και από πλευράς Ε.Ε.) έγκριση του φακέλου στην εξωστρέφεια του κλάδου μεταποίησης με προοπτικές διεύρυνσης των εξαγωγών στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα χοιρείου κρέατος. Ο κ. Βορίδης εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για μια λεπτομερή ενημέρωσή του, εξετάζοντας μεταξύ των άλλων και τις νομικές πτυχές του θέματος.

You might also like