Ι.Σ.Ε.Κ. Μπατσολάκης: Έναρξη νέου προγράμματος εκπαίδευσης για την διοίκηση Μονάδων Κρέατος

Η Ι.Σ.Ε.Κ. Μπατσολάκης στα πλαίσια διεύρυνσης της εκπαίδευσης στο αντικείμενο το οποίο πρεσβεύει – δηλαδή τον τομέα του κρέατος- δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένης γνώσης σε άτομα που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην διοίκηση των μονάδων κρέατος.

Σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στα στοιχεία επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ι.Σ.Ε.Κ. ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ

Τηλ.: 25310 82903

Κιν.: 6945998781


Link: http://www.sxolikreatos.gr/deltamukappa.html?fbclid=IwAR0MFGfQD5lVtvYGj
3gHChJ0cdouE666yIyGw08TdVw88qkYK_W8XpnEvkM

You might also like