Λογισμικό ιχνηλασιμότητας για διαχείριση σφαγείων Odysseus

Το σύστημα Odysseus στηρίζει την ανάπτυξη των ελληνικών μονάδων εκτροφών, σφαγείων, παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων και εργαστηρίων επεξεργασίας κρέατος, σε όλες τις δραστηριότητές τους.

Η biztec με το σύστημα Odysseus προσφέρει την πιο σύγχρονη οργάνωση για τα σφαγεία. Έχοντας εγκαταστήσει στο σφαγείο το Odysseus ERP και το υποσύστημα ιχνηλασιμότητας Odysseus, με τη χρήση PDA και βιομηχανικών τερματικών στα σημεία ζύγισης, αυτοματοποιεί πλήρως όλες τις διαδικασίες του σφαγείου. Ο εκσυγχρονισμός που προσφέρει η biztec έπειτα από μελέτη, περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων ζυγιστικών σταθμών, online σύνδεση με τον εξοπλισμό σήμανσης (ετικετέζες) και ζύγισης, καταγραφή και μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από γραμμές παραγωγής.

 

 

Εγκαθιστώντας ειδικές εφαρμογές για τη διαχείριση του σφαγείου, η biztec αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες σφαγείου, οργανώνει και ενοποιεί τις λειτουργίες των τμημάτων της εταιρείας σας από την παραλαβή των ζώντων ζώων μέχρι την τυποποίηση και διανομή των προϊόντων.

Έτσι, υπάρχει καταγραφή και μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από τις γραμμές παραγωγής, επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών παραλαβής, εσωτερικής διακίνησης, παραγωγής και πώλησης, με ενημερωμένη αποθήκη ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα την πλήρη διαχείριση της παραγωγής και ιχνηλασιμότητα.

Αναλυτικότερα, στο σημείο παραλαβής των ζώντων ζώων γίνεται η αρχική καταχώρηση στο σύστημα είτε συνδέοντας τη γεφυροπλάστιγγα απευθείας με το σύστημα είτε με χρήση φορητών βιομηχανικών τερματικών (tablet – pda βιομηχανικών προδιαγραφών).

Στη συνέχεια, στην είσοδο του σφαγείου πριν τη σφαγή μπορούμε να κάνουμε χρήση PDAs, tablets ή βιομηχανικών υπολογιστών για τον ορισμό της σειράς των παρτίδων που έχουν ήδη δημιουργηθεί κατά την παραλαβή στις γραμμές σφαγής. Ειδικά για τα βοοειδή, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να σκανάρει απευθείας τον αριθμό ενωτίου (σκουλαρίκι). Έτσι, το ζώο ταυτοποιείται, καταχωρούνται στο σύστημα πληροφορίες σχετικές με την εκμετάλλευση προέλευσης, ενώ επιβεβαιώνουμε ότι το ζώο είναι καθαρό και υγιές και δεν προέρχεται από εκμετάλλευση ή περιοχή για την οποία ισχύει απαγόρευση διακίνησης ή άλλη απαγόρευση για λόγους υγείας.

Έπειτα, στην έξοδο της σφαγής, χρησιμοποιώντας βιομηχανικά τερματικά όπου είναι εγκατεστημένο το Odysseus Stater, καταγράφεται η ζύγιση των σφάγιων με ταυτόχρονη εκτύπωση ετικετών για τη σωστή σήμανση.

Η διακίνηση προς τα επόμενα στάδια της παραγωγής (τεμαχισμός, τυποποίηση) γίνεται με απλό σκανάρισμα της ετικέτας που έχει το κάθε σφάγιο.

Στο τέλος της διαδικασίας, είναι διασφαλισμένη η σύνδεση του προϊόντος με τον τελικό παραλήπτη, καθώς και με το ζώο από το οποίο προήλθε, με πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία μπορούμε να παράγουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα (βεβαιώσεις σφαγής, πιστοποιητικά και κτηνιατρικά έγγραφα) και δημιουργούμε αυτόματα και το βιβλίο σφαγών που ενημερώνουμε την ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Υπάρχει επίσης ειδική διαχείριση για τα υποπροϊόντα, τηρείται πλήρης ιχνηλασιμότητα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για κάθε παραγωγό-έμπορο να συνδέσουμε συγκεκριμένους εμπόρους δερμάτων-υποπροϊόντων.

Η biztec, κατέχοντας ηγετική μερίδα επιτυχημένων εγκαταστάσεων σε σφαγεία, βιομηχανίες & βιοτεχνίες επεξεργασίας κρεάτων, με βασικό όπλο το μοναδικό σύστημα ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης παραγωγής Odysseus, υποστηρίζει πλήρως τον εκσυγχρονισμό των σφαγείων και είναι δίπλα σας σε κάθε σας βήμα, συμβουλεύοντάς σας με βάση την πολυετή εμπειρία της, με σκοπό την εξέλιξή σας.

 

You might also like